Aurelius Augustinus

Auteur
Aurelius Augustinus (354-430) was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Zijn bekendste werk is De stad van God. Hierin verdedigt hij het christelijk geloof, dat verantwoordelijk werd gehouden voor de aftakeling van het Romeinse Rijk. Augustinus werd geboren op de grens van het huidige Algerije en Tunesië. Zijn moeder was christen, zijn vader een Romeins raadsheer. Op jonge leeftijd voelde hij zich aangetrokken tot het manicheïsme, dat geloofde dat er zowel een goede als een kwaade kracht bestond. Later bekeerde hij zich tot het christendom, waarover hij het boek Belijdenissen schreef.

Boeken van Aurelius Augustinus