Mink de Vries

Mink de Vries Mink de Vries is diaconaal - en jongerenwerker, coördinator Gemeenschapskringen, bestuurder, initiator Postmoderne Devotie Beweging en docent Levensbeschouwing en maatschappijleer.

Terug naar boven