Ton van der Stap

Auteur
Ton van der Stap (1934-2009) was werkzaam als publicist en vertaler. In 1996 verscheen van hem bij Meinema het autobiografische boek Bewaard verleden. Lees het in memoriam op de website van Trouw.

Boeken van Ton van der Stap