Boeken over bidden

Het is de Week van het Gebed. In heel Nederland bidden christenen, individueel en met elkaar, voor de eenheid van de kerk, voor de samenleving en voor de wereld. In verband hiermee lichten we een aantal boeken over bidden uit.

Hoe moet je biddenPete Greig, aanjager van de wereldwijde 24-7 Gebedsbeweging schrijft in zijn boek Hoe moet je bidden?: ‘De Bijbel leert dat onze gebeden een onvoorstelbare kracht hebben. Daarom vraagt Jezus ons in het Onzevader niet alleen voor het dagelijks brood te bidden, maar ook om een ander regiem: de komst van Gods koninkrijk op aarde. De apostel Paulus drukt ons op het hart voorbede te doen ‘… voor alle koningen en gezagsdragers’ (1 Timoteüs 2:2).’

Dat sluit aan bij wat Theo van den Heuvel schrijft in zijn boek Bidden over voorbede. Jezus vond voorbede belangrijk. Dat zien we niet alleen bij Petrus, maar ook eerder al, in het hogepriesterlijk gebed, aan het slot van Jezus’ afscheidsrede in Johannes 17. Daar horen wij hoe Jezus vurig pleit voor een krachtige kerk, die één is, Vaders liefde volop ervaart, zuiver is en diep onder de indruk van de grootheid van God. Jezus’ gebeden voor anderen zouden zich uitstrekken tot het einde toe. Zelfs aan het kruis doet Jezus voorbede. Zelfs daar, onder een deken van dichte duisternis, denkt hij aan anderen, en klinkt zijn stem in gebed voor de mensen die hem verwierpen: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Bidden voor anderen is vaak bidden voor mensen van wie je houdt. God houdt echter net zo veel van de mensen met wie ik niet zo vertrouwd ben, maar met wie ik woon, werk en leef in m’n dorp of stad. Dat laat God op veel plekken in de Bijbel zien: Hij houdt van iedereen, ook van de mensen om ons heen. Als dit ergens duidelijk wordt gemaakt, dan is het wel in Jeremia 29. Daar schrijft God via Jeremia een brief aan de Joodse ballingen in Babel, de stad van de vijand. In die brief schrijft God een paar keer: ‘de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb’. Dat betekent dus voor hen toen en voor ons nu dat we, als we geloven dat God ons leven leidt, niet voor niets wonen waar we nu wonen. God wil ons in dit dorp of deze stad hebben. Hij heeft daar een bedoeling mee, namelijk dat we onze plek als gelovigen midden in ons dorp of onze stad innemen, dat we bewust ons leven leven in onze wijk, in onze straat. Want hier heeft Hij ons gebracht, met gebruikmaking
van al onze menselijke keuzes en afwegingen. Dit schrijft Ron van der Spoel in zijn inspirerende boek Kort en krachtig over het gebed.

Meer actuele boeken over bidden vind je hier:

 

Aangeraakt door God van Luigi Gioia

boeken over bidden

In Aangeraakt door God vervolgt Luigi Gioia op een aanstekelijke manier zijn weg van het gebed. In het bidden en in het lezen van de Bijbel word je aangeraakt door God en raak je bewust van zijn tegenwoordigheid. Deze vorm van mindfulness geeft een vreugde en vrede die veel verder reikt dan de populaire, maar onpersoonlijke vormen van spiritualiteit in deze tijd.

Meer informatie

Lucht je hart

boeken over bidden

Lucht je hart is een uitnodigend boek over bidden van de redactie van maandblad ‘Open Deur’. Als je bidt, keer je je naar binnen en naar buiten. Je verkent wat binnenin je leeft en dat verbind je met het heilige – dat wat jou overstijgt, bron van liefdevolle kracht, het licht, God.

Meer informatie

 

School van het gebed voor Anselm Grün

boeken over bidden

Met dit boek leer je God diep in jezelf te ontdekken. School van het gebed is een inspirerend boek met aanwijzingen en oefeningen om te bidden. Veel mensen vinden bidden moeilijk. In de dagelijkse hectiek vinden we de tijd niet, niet de juiste woorden, niet de juiste plek. Bidden is niet alleen spreken tot God, maar ook luisteren en je bewust zijn van Gods aanwezigheid. Vertrouwen, expressie, openheid, een goede omgeving en houding zijn essentieel.

Lees meer