Boeken over vrouwen en het ambt

  • ​Geschreven door een werkgroep van 25 professionals.
  • ​Intensieve dialoog tussen verschillende auteurs.
  • Gebruik van de allernieuwste studies op het gebied van sekseverschillen.
  • ​Bijbelstudies over spreek- en zwijgteksten
  • Met toegevoegde verwerkingsvragen en stellingen
  • ​Geschikt om te gebruiken bij bijbelkringen
  • Hoe vrouwen hun gaven op alle niveaus kunnen inzetten.
  • ​Een verdieping in de discussie
  • Beschouwing over hoe de kerk alle gaven kan gebruiken.