500889432

Inkijkexemplaar

De brief van Paulus aan de Fillipenzen wordt vaak ‘de brief van blijdschap’ genoemd. Immers klinkt het als een refrein door deze hele brief: Verblijdt u te allen tijd! Lees hier alvast de eerste pagina’s.