Boeken voor ambtsdragers

 

Speciaal voor ambtsdragers verschenen bij KokBoekencentrum een groot aantal instructieve en praktische boeken. Voor ouderlingen, voor diakenen en ook voor andere vrijwilligers in de kerk. Voor mensen die op zoek zijn naar praktische ondersteuning. En voor ambtsdragers die geïnteresseerd zijn in de theoretische achtergronden van hun werk. Vandaar dit overzicht van actuele boeken voor ambtsdragers.


handboek voor de ouderling

Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker

Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema’s rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert.


met eigen woorden

Met eigen woorden

In Met eigen woorden hertaalde Piet van Midden een groot aantal bijbelteksten op een verrassende en lichtvoetige wijze: psalmen, profetenteksten, maar ook woorden van Jezus.


een voortreffelijk werk

Een voortreffelijk werk

Een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeente-zijn.


101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt

Inspirerende, leuke, informatieve en bemoedigende teksten, tips en adviezen voor nieuwe ambtsdragers in de kerk.


Liefdevol oog en open oor

Dit handboek pastoraat is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in het pastoraat, vrijwillig en professioneel. Het biedt een gedegen visie op pastoraat en beantwoordt de algemene vragen rond pastoraat.


Goed beginnen

Dit boekje bevat 55 vergaderopeningen waarin vanuit een integraal opgenomen Bijbelgedeelte een korte overdenking wordt geboden.


Diaconaat, hoe doe je dat?

Diaconaat, hoe doe je dat?

Dit boek is geschreven om u als startende of gevorderde diaken handvatten te bieden. U vindt in dit boek ruim voldoende materiaal voor bezinning en onderling gesprek in de diaconie.


Dienen en delen

Dienen en delen

In een tijd waarin de rol en positie van de kerk in de samenleving sterk verandert, is blijvende bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat reikt voor deze bezinning het basismateriaal aan.


Mijn gelijk en ons geluk

Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan.


Diaken in de praktijk

Dit boek (een vijfde, herziene druk) is gebaseerd op de praktijk van diaconale cursussen. Het wil een bijdrage geven aan het verdiepen van de eigen visie.


Dienst doen

Dienst doen

Dienst doen biedt een systematische weergave van het diaconale veld via Bijbelse bezinning op diaconaat en gemeente en geeft vervolgens een beschrijving van de praktijk van het werk.


Niets moet, alles mag

Een herziene uitgave van een inmiddels klassieke bestseller. Dit boek is al voor tal van mensen een eyeopener geweest: de ontdekking dat het niet de omstandigheden zijn die ons gestrest maken, maar de manier waarop wij tegen onszelf, anderen en de wereld om ons heen aankijken.


Tijd maken

Dit boek wil een praktische gids zijn, op weg naar een beter beheer van onze kostbare tijd. U ontdekt waar in uw situatie het tijdslek zit en hoe u dat kunt dichten.


Pastoraat voor iedereen

Pastoraat is een opdracht voor de gemeente. In dit boek wil Nynke Dijkstra in een kort bestek, op heldere wijze de hoofdlijnen van het pastoraat in de christelijke gemeente aanreiken.


Ontmoeting

Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen.


Luisteren is een kunst

Een onmisbaar boek voor voorgangers, pastoraal werkers, ambtsdragers en oudsten die het pastorale werk serieus nemen.


Priesterlijk pastoraat

De auteurs laten zien hoe gedachten over priesterschap kunnen doorwerken in pastoraat, diaconaat, liturgie, bezoekwerk en de missionaire kracht van de gemeente.


Goed gereedschap is het halve werk

Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na – vanuit hun verschillende disciplines – welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching.


Werken met rituelen in het pastoraat

In onze religieuze rituelen reiken we naar een ontmoeting met God, met wat ‘groter dan ons hart’ is. In Werken met rituelen in het pastoraat wordt deze gedachte nader uitgewerkt voor het pastoraat.


Pastoraat bij sterven en rouw

Pastoraat bij sterven en rouw biedt pastorale medewerkers, ouderlingen, kerkelijk werkers en predikanten een handreiking voor het vinden van woorden bij ernstige ziekte en rouw.


Minihandboek voor de ouderling

In dit Minihandboek voor de ouderling komen alle aspecten van het ouderlingenschap in zes hoofdstukken aan de orde.


Aan de slag

Aan de slag biedt verdieping en inspiratie om zelf praktisch aan de gang te gaan in de eigen gemeente.


Handboek voor ouderlingen en/of oudsten

handboek voor ouderlingen en oudsten

Dit boek laat zien waar de oudste/ouderling vandaan komt. Maar ook wat het profiel van ouderlingenwerk in de gemeente is en hoe dat werk gedaan kan worden. Het geeft je handige tips en nieuwe ideeën voor alle aspecten van je werk als ouderling: van bidden met een senior tot effectief vergaderen met je mede-oudsten.