Boeken voor ambtsdragers

Speciaal voor ambtsdragers verschenen bij Kokboekencentrum een groot aantal instructieve en praktische boeken, voor ouderlingen, voor diaken en ook voor andere vrijwilligers in de kerk. Voor mensen die op zoek zijn naar praktische ondersteuning. en voor ambtsdragers die geïnteresseerd zijn in de theoretische achtergronden van hun werk. Vandaar dit verzicht van actuele boeken voor ambtsdragers.


Handboek voor de ouderlingen & bezoekmedewerkers.

Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema's rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert.


Met eigen woorden.

In met eigen woorden hertaalde Piet van Midden een groot aantal Bijbelse teksten op een verrassende en lichtvoetige wijze: psalmen, profetenteksten, maar ook woorden van Jezus zelf.


Een voortreffelijk werk.

Een complete en gedegen handleiding voor de ambtsdragers van vandaag. Deze handleiding biedt een snel en goed inzicht in alle aspecten van het gemeente zijn


101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt.

inspirerende, leuke, informatieve en bemoedigende teksten, tips en adviezen voor nieuwe ambtsdragers in de kerk, je vindt ze allemaal in dit boek.


Liefdevol oog en open oor.

Dit handboek pastoraat is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in het pastoraat, zowel vrijwillig als professioneel. Dit boek biedt een gedegen visie op het pastoraart en het biedt antwoord op velen van de algemene vragen die rond het pastoraat hangen.


Goed beginnen.

Dit boekje bevat 55 vergaderopeningen waarin vanuit een integraal opgenomen Bijbelgedeelte een korte overdenking wordt geboden.


Diaconaat, hoe doe je dat?

Dit boek is geschreven om u als startende of gevorderde diaken een handvat te bieden. In dit boek vindt u ruim voldoende materialen voor bezinning en onderlinge gesprekken in de diaconie.


Dienen en delen.

In een tijd waarin de rol en positie van de kerk in de samenleving sterk verandert, is blijvende bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat reikt voor deze bezinning het basismateriaal aan zodat u daarmee een begin kunt maken en verder kan doorgroeien.


Diaken in de praktijk.

Dit boek(een vijfde, herziene druk) is gebaseerd op de praktijk van de diaconale cursussen. Dit boek is bedoeld voor het geven van een bijdragen aan het verdiepen van de eigen visie.


Dienst doen.

Het boek Dienst doen biedt een systematische weergave van het diaconale veld via Bijbelse bezinning op het diaconaat en de gemeente Vervolgens geeft het boek een beschrijving van de praktische inhoud van het werk.


Tijd maken.

Dit boek werkt als een praktische gids, op weg naar een beter beheer van kostbare tijd zal dit boek u bijstaan. met dit boek ontdekt u waar in uw huidige situatie het tijdslek zit en hoe dat lek gedicht kan worden


pastoraat voor iedereen.

Pastoraat is een opdracht voor de gemeente. in dit boek wilt Nynke Dijkstra in een kort bestek, op heldere wijze de hoofdlijnen van het pastoraat in de christelijke gemeente aanreiken.


Luisteren is een kunst

Een onmiskenbaar boek voor voorgangers, pastoraal werkers, ambtsdragers en oudsten die het pastorale werk serieus nemen.


Goed gereedschap is het halve werk

Aan de hand van ervaringen ni een ziekenhuis gaan de auteurs, ieder met eigen disciplines, na welke rollen theologie vervult in het pastoraat, de geestelijke verzorging en in de coaching. 


Werken met rituelen in het pastoraat

in onze religieuze rituelen reiken we naar een ontmoeting met goed, met iets wat 'groter is dan ons hart'. In werken met rituelen in het pastoraat worden deze gedachten nader uitgewerkt voor het gebruik in het pastoraat.


Pastoraat bij streven en rouw

Pastoraal bij streven en rouw, dit boek is er om pastorale medewerkers, ouderlingen, kerkelijk werkers en predikanten een handreiking te bieden voor het vinden van woorden bij ernstige ziekte en rouw, een tijd waarbij wij allen ondanks onze goedheid vaak verloren voelen voor het vinden van de juiste manier om steun te bieden.


Minihandboek voor de ouderling

In dit boek 'minihandboek voor de ouderling' komen alle aspecten van het ouderlingschap verdeeld over zes hoofdstukken aan de orde. 


Handboek voor ouderlingen en/of oudsten

Dit boek laat zien waar de oudste/ouderling vandaan komt. Hierbij laat het ook zien wat het profiel van ouderlingenwerk in de gemeente is en hoe dat werk gedaan zou kunnen worden. het boek geeft je handige tips en mogelijk nieuwe ideeën voor alle aspecten van het werk als ouderling: van bidden met een senior tot effectief vergaderen met je mede-oudsten.

handboek voor de ouderlingen