Hervormd Vreeswijk belegt een serie avonden over de Gewone Catechismus

Heeft het leven zin, of moet je zelf zin maken? Ga je over je eigen geluk, of valt geluk je al dan niet toe? Is er een God die Zich laat kennen, of is ‘Hij’ iets of iemand die wij zelf hebben bedacht? Helpt bidden als je het moeilijk hebt? 

Dit jaar verscheen bij KokBoekencentrum Uitgevers De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde.

Met dit nieuwe ‘leerboek’, dat bestaat uit 100 vragen en antwoorden, willen zij de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier aan gewone mensen zoals u, jij en ik overdragen. Voor Hervormd Vreeswijk vormt het de aanleiding om komend seizoen, in veertien avonden dit boekje te bespreken tijdens ‘Hervormd Vreeswijk College’ in de Dorpskerk.

Zij nodigen niet alleen iedereen uit die betrokken is bij de kerk, maar ook iedereen die wel eens meer zou willen weten over wat er nu eigenlijk geloofd wordt in de kerk. Naast een flitsende intro, een boeiende lezing en een muzikaal intermezzo is er alle ruimte voor uw en jouw vragen.

Zie voor meer informatie https://bit.ly/2YD55Vy.