Mini-symposium Gewone Catechismus 6 juni

Begin mei verscheen, na  zes jaar van voorbereiding, de Gewone Catechismusgeschreven door  de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde.

Met deze nieuwe catechismus wil de redactie opnieuw verwoorden wat christenen geloven, in de taal van deze tijd. Hiermee is de Gewone Catechismus een instrument voor jeugdwerkers, missionair werkers, predikanten en iedereen die zich bezig houdt met de overdracht van het christelijke geloof. Om hen te helpen bij het inzetten van de Gewone Catechismus wil de redactie graag met hen in gesprek gaan.

Om dit vorm te geven is er een studiemiddag belegd op donderdag 6 juni a.s. Graag nodigen wij u van harte uit voor deze studiemiddag.

Zoals gezegd wil de redactie in gesprek over de Gewone Catechismus. De centrale vraag van deze studiemiddag zal zijn: Kun je leren geloven en helpt een catechismus daarbij?

Programma

Het programma voor de studiemiddag ziet er als volgt uit:

  • Opening door uitgever Arjen van Trigt
  • Redactie bestaande uit Arnold Huijgen, Theo Pleizier en Dolf te Velde:
  • Verantwoording
  • Hoe kan de Gewone Catechismus helpen bij geloofsoverdracht?
  • Reacties van o.a. Laurens Snoek, docent catechetiek aan de TUA en Jan Maarten Goedhart, teamleider Focus bij IZB
  • Pauze
  • Forum bestaande uit de redactie, aangevuld met dr. Wim Verboom (lid brede redactie) o.l.v. Leantine Dekker (lid brede redactie).
  • Aanwezigen worden aangezet tot het actief nadenken over verwoording van geloofsinhoud.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de redactie.
  • Afsluitende reflectie van dr. Wim Verboom.

U bent van harte uitgenodigd voor dit mini-symposium. Wanneer u ingaat op deze uitnodiging, wilt u zich dan aanmelden via promotie@kokboekencentrum.nl o.v.v. mini-symposium Gewone Catechismus?

Plaats: Houten, Opstandingskerk, Het kant 1, 3995 DZ Houten
Datum en tijd: 6 juni 2019 | 13.00 – 16.00 uur.