Symposium Kerk & Theologie

De kerstening van Noord-Nederland vanaf het jaar 700: beeldvorming en werkelijkheid

Dit evenement is uitverkocht.

Voor ieder die geïnteresseerd is in theologie, kerkgeschiedenis en archeologie

Foto: RomkeHoekstra, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

De komst van het christendom in Noord-Nederland wordt beschouwd als een kernmoment in de vorming van de cultuur van dit gebied. Maar er klinkt ook kritiek op een met geweld aan de bevolking opgelegde christelijke orde. Alle reden dus om dit onderwerp te bespreken met een aantal specialisten uit kerk, archeologie en samenleving. Hoe verliep het proces van de kerstening op de noordelijke klei, wat betekende het in de praktijk en hoe kijken we daar nu tegenaan?


Praktische informatie

  • 4 september 2021, van 09.30 -17.00
  • Nijkleaster, Maliebaan, 9023 AB Jorwert
  • €39,50, inclusief koffie & lunch
  • U kunt zich aanmelden tot 30 augustus 2021

Programma

Het symposium begint met een ochtendgebed volgens het stramien van Nijkleaster. De rest van de dag staan lezingen en discussie in het middelpunt. Het kerkgebouw van Jorwert en de geschiedenis van het landschap worden toegelicht tijdens een korte wandeling.

Koffie, thee en lunch worden verzorgd door het café tegenover de kerk.

Lezingen

Inleiding op het thema
Gert van Klinken, docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en Amsterdam

De waardering van heidense religie in het Nieuwe Testament
Riemer Roukema, onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom aan de PThU en predikant van de Waalse gemeente in Zwolle (PKN)

Aansluiting en transformatie. Over pre-christelijke religiositeit en hedendaagse christelijke theologie
Kees van der Kooi, emeritus hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Maria-op-de-Keins. Pagane associaties bij een christelijk heiligdom in Noord-Holland
Arie Jan van de Bom, predikant, met belangstelling voor de aansluiting tussen archeologie en kerkgeschiedenis

Rolde. Een protestantse geloofsgemeenschap in een oeroud prehistorisch landschap
Ard Borsje, onderwijzer en aanstaand predikant. Zijn belangstelling gaat uit naar de bespreking van de kerstening in catechese en schoolonderwijs

De rol van Willibrord in de kerstening van Noord-Nederland
Hinne Wagenaar, gemeentepredikant en pionier voor Nijkleaster in Jorwert

De kerstening en de Heliand
Redbad Veenbaas, gepensioneerd universitair docent bij het Centrum voor Islamitische Theologie aan de VU, doet promotieonderzoek naar de middeleeuwse evangelieharmonie de Heliand

Aanmelden


Coronamaatregelen

We gaan er op dit moment van uit dat de bijeenkomst op locatie zal kunnen plaatsvinden. Uiteraard zullen wij de op dat moment geldende coronamaatregelen in acht nemen. U wordt daarover kort voor de bijeenkomst geïnformeerd.

Georganiseerd door:

Select Columns Layout
Select Columns Layout
Select Columns Layout