Studiedag over Maria

Op 8 september wordt er van 13.30 – 16.30 uur een studiemiddag belegd over Maria, in de Victorkerk, Jachtlaan 187, Apeldoorn. Sprekers zijn o.a. bisschop Gerard de Korte, dr. A. van de Beek, dr. Hanna Rijken, prof. Marcel Sarot en prof. Wim van Vlastuin. Dagvoorzitter is Elsbeth Gruteke. Ook zal de cantorij van de TUA zingen. De toegangsprijs bedraagt € 12,50. De aanleiding is het verschijnen van het boek Maria. Icoon van genade van Arnold Huijgen. 

Programma


13.30 opening door dagvoorzitter Elsbeth Gruteke, zingen Magnificat o.l.v. Hanna Rijken

13.40 korte intro bij boek / reactie

13.50 lezing Gerard de Korte: Oogappel of twistappel? Rome en Reformatie over Maria

14.10 lezing Wim van Vlastuin: Mara, moet dat nu?

14.30 Gesprek o.l.v. Elsbeth Gruteke: De katholieke betekenis van Maria (met De Korte, Van Vlastuin, Huijgen, maar anderen kunnen ook aanhaken)

14.50 Pauze

15.10 lezing Marcel Sarot: Mariologie tussen gnostiek en natuurlijke theologie? Bijdrage aan een oecumenisch gesprek

15.30 lezing Hanna Rijken over 'Tell out, my soul'. Maria en haar lofzang.

16.00 lezing Bram van de Beek: Een teken dat weersproken zal worden. Maria in Europa in de eenentwintigste eeuw.

16.20 Afsluitend gesprek met alle aanwezigen

16.45 afsluiting

In de media