Ecclesia

Uitgave in opdracht van stichting Ecclesia

De stichting Ecclesia, de vrienden van Kohlbrugge, weet zich niet alleen verbonden met Kohlbrugge, maar ook met andere belangrijke mensen uit de christelijke kerk; Augustinus, Luther, Calvijn, Pascal, Groen van Prinsterer, Kierkegaard en Kaj Munk. Vanuit dit christelijke denken, probeert deze stichting antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd. Zij doet dit in haar tweewekelijkse blad Ecclesia.

Meer informatie vindt u op de eigen website van Ecclesia.