Voor ouders
Text

De Bijbel

Les 2

De belangrijkste bron om over God te leren, is via de Bijbel. Tijdens een bijbelstudie lezen we een passage uit de Bijbel, staan we stil bij wat hiermee bedoeld wordt en wat we hiervan kunnen leren. Het is daarom belangrijk om kinderen al vroeg kennis te laten maken met de bijbel, mits dit op een toegankelijke manier gebeurt.

Besef dat elk kind uniek is. Sommige kinderen zijn echte denkers, andere doeners. Sommige leren door te horen, andere door te zien. Om de Bijbel goed te bestuderen, moet de bijbelstudie aansluiten bij de aard en interesses van het kind. In Bijbelwijs worden daarom verschillende manieren van bijbelstudie behandeld. Voor deze cursus geven we een voorbeeld van een van deze manieren, maar in het boek zelf vind je nog vele meer.

Opdracht - Bijbelstudie door middel van inleving en gebruik van zintuigen

Lees samen Markus 2:1-5. We gaan proberen om onszelf in te leven in dit bijbelgedeelte.

  1. In vers 1 staat dat de Heere Jezus thuis is, samen met veel mensen. Probeer je in te denken dat jij ook in dat huis bent. Wat zie je?
  2. In vers 3 wordt verteld dat een verlamde man door het dak van het huis naar beneden gelaten wordt. Probeer je in te leven in die verlamde man. Wat voel je allemaal? … En wat voelen zijn vier vrienden?
  3. Stel je voor dat je een buurjongen of -meisje bent van het huis waar Jezus en de verlamde man zijn. Wat hoor je door de muur heen?

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen