Voor ouders
Text

Feestdagen met God

Les 7

We hebben al een heel aantal thema’s met de kinderen behandeld. Waar we het nog niet over gehad hebben, zijn de christelijke feestdagen. We beginnen met het kerstfeest. Kerst is verreweg het bekendste christelijke feest. Het is in veel bedrijven traditie om werknemers een kerstpakket te geven.

In dit gezinsmoment gebruiken we het kerstpakket als voorbeeld van de dingen die God ons geeft met Kerst. We doen dat aan de hand van Micha 5:1-4a. Je zou kunnen zeggen dat je in dit bijbelgedeelte Gods kerstpakket voor de mens vindt.

Opdracht

Voor de ouders/verzorgers

Maak voor de opdracht van vandaag een kerstpakket met daarin een vergrootglas, een verrekijker, een Israëlische vlag en een (houten) kruis.

Voor de kinderen

Voor jullie op tafel staat een kerstpakket. In dat kerstpakket zitten vier voorwerpen die te maken hebben met vier dingen die gezegd worden in Micha 5:1-4a. Pak een voorwerp uit het kerstpakket. Vervolgens leest je vader of moeder het bijbelvers dat erbij hoort. Probeer in eigen woorden uit te leggen waarom dit voorwerp bij dit bijbelvers past. Lees daarna de uitleg hieronder.

Voorwerp 1: een vergrootglas (Micha 5:1a). Een vergrootglas heb je nodig om iets wat klein is groter te maken. Zo maakt God het kleine Bethlehem groot. Bethlehem was klein, het kon niet eens duizend militairen voor het leger leveren, maar God maakt Bethlehem groot: de Heere Jezus zal er geboren worden.

Voorwerp 2: een verrekijker (Micha 5:1b). Met een verrekijker haal je dichtbij wat ver weg is, bijvoorbeeld de vogels in de lucht. Micha haalt ook dichtbij wat ver weg is door in de toekomst te kijken. Hij voorspelt eerst de geboorte van de Heere Jezus, die zevenhonderd jaar na zijn profetie zal plaatsvinden. Daarna profeteert hij over de wederkomst, die nog verder in de toekomst ligt. Dat weten we omdat Micha Jezus een Heerser noemt, wat Hij zal zijn bij Zijn wederkomst.

Voorwerp 3: een Israëlische vlag (Micha 5:2, 3). Micha voorzegt een geweldige toekomst voor Israël: het wordt weer één volk in één land. Ook zal Israël zich tot God bekeren.

Voorwerp 4: een kruis (Micha 5:4a). Zonder het kruis van de Heere Jezus is er geen vrede, maar een grote kloof tussen ons en God. Toen Jezus aan het kruis stierf, heeft Hij die kloof overbrugd. Door het geloof in de Heere Jezus kan er vrede zijn tussen God en ons.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen