Voor ouders
Text

Zonde

Les 4

Het vorige thema ging over Gods mooie schepping. De schepping is helaas niet zo mooi gebleven. Toen de zonde in de wereld kwam, ging het helemaal mis tussen God en de mensen. De betekenis van het woord ‘zonde’ is tegenwoordig minder bekend dan vroeger. Wij zeggen bijvoorbeeld als er iets kapotgaat: ‘Dat is zonde.’ Het heeft dan de betekenis van: ‘Dat is jammer.’ In de Bijbel betekent zonde veel meer dan jammer. Zonde betekent namelijk letterlijk ‘je doel missen’.

Wij kennen in het Nederlands de uitdrukking dat iemand ‘de zondebok’ is. Dat betekent dat iemand ergens (onterecht) de schuld van krijgt. De term is afgeleid van de Bijbel. De hogepriester van Israël legde op Grote Verzoendag zijn handen op de kop van een bok. Hierdoor werden de zonden van het volk symbolisch overgedragen op het dier – vandaar de naam zondebok – dat vervolgens de woestijn in gestuurd werd en daar stierf.

Wij hoeven onze handen niet meer op de kop van een bok te leggen om onze zonden te laten wegbrengen. De Heere Jezus is immers het Lam van God. Hij is gestorven aan het kruis en als wij onze zonden bij Hem brengen vergeeft Hij ze. Wij hoeven zelf de straf voor onze zonden niet te dragen (1 Johannes 1:9). Maar hoe breng je je zonden bij de Heere Jezus? Dat kan door te bidden.

Opdracht

Pak een blaadje en schrijf de zonden op die je gedaan hebt. Vouw het blaadje een paar keer dubbel. Ga met elkaar naar een plek waar stromend water is, bijvoorbeeld een rivier, en gooi het papiertje daarin. Bidt God of hij jouw zonden zo in de zee van vergetelheid wil gooien (Micha 7:19).

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen