Bijbelstudie
Text

De toekomst

Les 1

Die in de hemel zetelt, lacht (Ps. 2:4)

Als het over Sion gaat, gaat het over Jeruzalem. Er zijn twee steden met de naam Jeruzalem: het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. De bouwmaterialen van het aardse Jeruzalem zijn aards: hout, steen, ijzer, enzovoorts. Maar de bouwmaterialen van het hemelse Jeruzalem zijn hemels: mensen die door God gemaakt zijn tot hemelse mensen. Zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen (1 Kor. 15:48). Die twee ‘steden’ zullen bij de komst van Jezus worden samengevoegd. David profeteert daar al over als hij zegt: Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd is (Ps. 122:3). En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel (Op. 21:2). Als Jezus terugkomt naar deze aarde, zal Hij in Jeruzalem terugkomen (Zach. 14:4). Daar zal Hij koning zijn over de hele aarde. Daar zal zijn liefde de hele aarde vervullen. Maar daar zal Hij ook afrekenen met ongelovige volken, die niet willen buigen. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk (vs. 9)

Opdracht

Jezus zal straks koning zijn in het aardse Jeruzalem en in het hemelse Jeruzalem. Hij vraagt ons om te bidden: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde (Mat. 6:10). Wat maakt het bij jou wakker als je aan de toekomst denkt?

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen