Bijbelstudie
Text

Onze vragen aan God

Les 2

Die in de hemel zetelt, lacht. (Ps. 2:4)

Gods antwoord op de vraag van David: Waarom woelen de volken en scharen zich in slagorde tegen de Here en zijn gezalfde, is fantastisch. God schiet in de lach. Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen (vs. 4). Dat zegt veel over de relatie van David met God. David ziet hoe God reageert. Hoe nietig en ijdel al die volken zijn in Gods ogen. Volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel (Jes. 40:15, 17). Dat is een van de zegeningen die je ontvangt als je een relatie hebt met God en daardoor ziet wat David ziet. Dan ga je de dingen in de juiste verhoudingen zien. Zoals God die ziet. Dan lees je de krant met een glimlach. Dan ga je ook zien dat God niet alleen lacht, maar in dit geval ook kwaad wordt. Als God tegen de volken gaat spreken is Hij woedend. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap (vs. 5)

Opdracht

Wat is jouw ervaring met het stellen van een vraag aan God? (Gen. 25:22)

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen