Bijbelstudie
Text

Goddeloze mensen en zorgeloze mensen

Les 4

Waarom, here, staat U van verre? (Ps. 10:1)

Maar in dat moeizame leven, waarbij David aan God vraagt waarom God van verre staat en zich verbergt, is er nog een extra moeilijkheid. David wordt zo gehinderd door het zorgeloze leven van de goddelozen. Over de trots van de goddeloze is de ellendige ontstoken. De goddeloze immers roemt naar hartenlust. De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God (vs. 2-4). En dat is nou net, waar David het zo moeilijk mee had. Dat God zijn aangezicht verborg. En dat de goddelozen daardoor zo op de voorgrond traden.

Opdracht

Als David kijkt naar goddeloze mensen, die vaak zorgeloos door het leven gaan, dan heeft David het daar moeilijk mee (vs. 2-4). Hoe kijk jij daar tegen aan?

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen