Bijbelstudie
Text

Leven met ongemak

Les 3

Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven. (Ps. 4:8)

Je kunt in je leven erg moe zijn en God bidden of Hij die vermoeidheid wil wegnemen. Maar het kan ook zijn dat God die vermoeidheid daar laat en je troost met wat je in de Bijbel leest: Hij geeft de moede kracht (Jes. 40:29). Dan kan het zijn dat je vermoeidheid blijft, maar dat je ervaart dat je misschien juist door die vermoeidheid goed functioneert in zijn Koninkrijk. Het kan zijn dat jij je erg zwak voelt en God bidt om kracht, zoals Paulus dat deed. Maar God antwoordt hem: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid (2 Kor. 12:9).

Opdracht

God neemt vaak vermoeidheid, benauwdheid, zwakheid in ons leven niet weg. Waarom niet? (2 Kor. 12:9)

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen