Bijbelstudie
Text

Onze vader

Les 9

Gij immers zult antwoorden, here mijn God. (Ps. 38:16)

God weet wanneer Hij moet reageren. Hij staat toe dat zijn zwijgen ons soms moedeloos maakt, zodat wij met alles wat in ons is ons aan Hem vastklampen. Zoals een kind bij de vader. Want gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de here over wie Hem vrezen (Ps. 103:13)

Opdracht

In Psalm 103:13 zegt David dat God zich als een vader over zijn kinderen ontfermt. Wat doet het jou als je bidt: Onze Vader, die in de hemel is (Mat. 6:9)?

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen