Uitdaging
Text

12. Niet imiteren wat Jezus deed

Les 12

Als ik geroepen was Jezus te imiteren, vrees ik dat ik in veel gevallen geen idee zou hebben wat Jezus zou doen. En ik vraag me ook af of dat werkelijk van mij verwacht wordt. Wij moeten niet Jezus’ gedrag nadoen, maar wij moeten zijn gezindheid, zijn houding imiteren: ‘Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was’ (Fil. 2:5). Vraag je af hoe Jezus zou zijn als Hij in de omstandigheden was waarin jij op dit ogenblik bent. Ben je vertrouwd met de ‘zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus’ (2 Kor. 10:1 HSV)? Maar ook: kun je, als het nodig is, de mensen ‘met toorn’ aankijken, tegelijk ‘bedroefd over de verharding van hun hart’, dus altijd met genegenheid (Mark. 3:5)? Kun jij boos worden zonder te zondigen (Ef. 4:26)?Ik herhaal: wij moeten niet imiteren wat Jezus deed. Maar wij moeten zeker imiteren hoe Jezus was.

Sta vandaag stil bij hoe Jezus was en probeer dit te betrekken op je eigen leven. Hoe kan je zachtmoedig de dag in stappen en genegen zijn?

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen