Uitdaging
Text

4. Vertrouwen op de bijbel

Les 4

Wanneer ik aan de 250 profetieën denk die Jezus heeft vervuld, betekent het een enorme stimulans voor mij om mijn vertrouwen te stellen op het Woord van God. Toen ik een klein kind was, leerden wij op de zondagsschool een bekend lied: Jezus mint mij, zalig lot, ’k weet dit uit het Woord van God. Zo simpel is het. Ik weet dat Jezus mij liefheeft doordat de Bijbel mij vertelt dat Jezus zijn Gemeente zo liefgehad heeft dat Hij zichzelf voor haar heeft overgegeven (Ef. 5:25). En persoonlijker: ‘Christus heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven als een off erande en een slachtoff er voor God tot een welriekende reuk’ (vs. 2; vgl. Gal. 2:20). Ik kan de Bijbel vertrouwen.

Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om de bijbel te vertrouwen? Schrijf deze redenen op. Denk er niet te lang over na en laat je gevoel hierbij spreken.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen