Uitdaging
Text

7. De ‘ware’ kerk

Les 7

Waar is deze ideale kerk of gemeente in ’s hemelsnaam? Inderdaad, in ’s hemelsnaam. Wat de aarde betreft zijn er vele typen christenen. Velen zitten graag heel stil in hun kerkbanken, anderen komen er graag uit en dansen tussen de banken. Veel christenen dopen baby’s, veel andere christenen dopen personen op grond van hun eigen belijdenis van het geloof. Velen geloven dat, wanneer Jezus terugkomt, Hij direct nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal scheppen, anderen geloven dat er eerst een duizendjarig vrederijk zal zijn, en weer anderen geloven helemaal niet in een fysieke terugkeer van Christus. Sommigen laten vrouwelijke predikers toe, anderen geloven dat dit onbijbels is. Sommigen geloven dat alle christenen in tongen zouden moeten spreken en anderen geloven dat helemaal niet. Sommigen geloven dat er in de ‘laatste dagen’ een grote opwekking zal komen, anderen geloven dat de christenheid hoofdzakelijk achteruit zal gaan. Sommigen geloven dat er een geestelijk herstel van het etnische Israël zal zijn, anderen geloven dat de Kerk zelf (het geestelijk) Israël is.

Daag jezelf uit om na te denken over deze verschillen tussen christenen en bedenk daarbij vooral hóé je deze verschillen kan overbruggen. Wat maakt dat we anders zijn, maar tegelijkertijd toch ook hetzelfde? Sta hier bij stil en probeer te onderzoeken op welk manier jij anders denkt over het christendom dan bijvoorbeeld je naaste – maar bemerk hierin ook de overeenkomsten.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen