Uitdaging
Text

1. Het woord eten

Les 1

Een Franssprekende vriend in Canada, die Philippe heet, vertelde mij ooit dat hij als rooms-katholiek was opgevoed, maar nooit in zijn leven de Bijbel gelezen had. Toen vond hij op een dag ergens een nieuwtestamentje. Mijn vriend vertelde me hoe hij het begon te lezen, meteen vanaf Mattheüs 1. Hij ‘las’ het niet, hij verslond het, zo hongerig was hij. Hij vertelde me dat hij, toen hij het eind van Mattheüs 28 bereikt had, neerknielde en Jezus aannam als zijn Verlosser en de Heer van zijn leven. Vervolgens las hij de rest van het Nieuwe Testament, en daarna natuurlijk de hele Bijbel. Toen ik hem ontmoette, lag deze gebeurtenis al vele jaren achter hem. Hij had het nooit betreurd dat hij Jezus in zijn leven en zijn hart had toegelaten en diens volgeling was geworden; integendeel. Philippe was en is een intelligent man. Hij had kunnen ‘analyseren’ wat hij las, en misschien deed hij dat ook (wellicht onbewust). Maar het belangrijkste was dat hij het Woord at.

Lees vandaag tien minuten uit het nieuwe testament. Probeer daarbij niet te analyseren, maar slechts het woord in je op te nemen en je er aan over te geven, net als Philippe deed.

hulpmiddelen

Resource 1

Lees meer over "Dit geloof ik'

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen