Uitdaging
Text

2. Wat is de Bijbel?

Les 2

Ik begon de Bijbel te bestuderen toen ik elf was; mijn grootmoeder gaf mij een profetische kaart van de Bijbel die mij geweldig boeide en ik heb die een tijdlang aandachtig bestudeerd. Sinds mijn elfde jaar ben ik nooit meer opgehouden met het bestuderen van de Bijbel. Waarom? Omdat er van de Bijbel een fascinatie uitging die mij nooit meer heeft losgelaten. Soms voel ik me een beetje verdrietig omdat ik aanneem dat ik nog maar weinig tijd op aarde ter beschikking heb, terwijl ik nog zoveel moet studeren…

Denk terug aan je kindertijd. Hoe oud was je toen je voor het eerst in aanraking kwam met de bijbel? Wat weet je daar nog van en wat is blijven plakken? Sta hier bij stil en schrijf er eventueel iets over op.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen