Uitdaging
Text

14. De nieuwe aarde

Les 14

In het traditioneel-christelijk denken wordt het grote doel van de gelovigen beschreven als een ‘naar de hemel gaan’ om daar bij God in de heerlijkheid te zijn. Rooms-katholieken, traditionele protestanten en evangelicalen denken in dat opzicht tamelijk gelijk. Maar in Openbaring 21, geheel in de lijn van de tabernakel en de tempel, is het Gods heerlijkheid die neerdaalt om bij de gelovigen te wonen op de nieuwe aarde. Het zal niet allereerst zijn ‘wij met God’, maar ‘God met ons’ – precies de betekenis van de naam Immanuël (Jes. 7:14; 8:8; Matt. 1:23). Weliswaar ontbreekt het ‘wij met de Heer’ niet in dit plaatje (Joh. 14:2–3; 17:24; Fil. 1:23; 1 Thess. 4:17). Maar de tegengestelde notie, ‘de Heer met ons’, is minstens zo belangrijk. We lezen verscheidene keren dat ‘de Heere neerdaalde’ (Gen. 11:5; Ex. 3:8; 19:11, 20; Num. 11:17,25; 12:5 enz.), maar dat was altijd tijdelijk. Zelfs toen Hij ‘neerdaalde’ in de persoon van Jezus Christus, was het met het doel de wereld weer te verlaten: ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader’ (Joh. 16:28). Maar eens, wanneer er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, zal God om zo te zeggen voorgoed neerdalen, om voor eeuwig bij zijn volk te zijn.

Wat voor persoonlijke ideeën heb jij over wat leven op de ‘nieuwe aarde’ voor gelovigen zal inhouden? Waarop zijn die ideeën gebaseerd?

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen