5 tips voor Bijbelstudie

5 tips voor Bijbelstudie, het bestuderen van de Bijbel is iets dat niet voor iedereen hetzelfde gaat. Zo kunnen eigen ervaringen de manier waarop je de teksten leest en ervaart beïnvloeden, waardoor ondanks dat we dezelfde Bijbel lezen het gevoel hierbij voor iedereen uniek is. Daarom raden wij deze vijf boeken aan voor de Bijbelstudie, wij zijn van mening dat de verschillende perspectieven die deze werken bieden kunnen helpen bij het werpen van een frisse blik voor een nieuw begrip van de teksten.

Bijbelstudie boek Job, voor Bijbelstudies over de zin van het lijden

Job
Bijbelstudies in de zin van het lijden.

het werk 'Job' van Gertjan Oosterhuis is een bijbelstudieboek over de zin van het lijden. Job spreekt hierbij al eeuwen lang tot de verbeelding. hij was een zeer rijke en gelovige man, maar verloor alles wat hem lief en dierbaar was. In zeven Bijbelstudies stelt Gertjan Oosterhuis aan de hand van Job belangrijke vragen, zoals: Waarom dien je God? Hoe ga je om met verdriet en verlies? Wat is wijsheid? Ieder hoofdstuk van dit boek sluit af met verwerkingsvragen, voor jezelf of om in groepsverband over te filosoferen.

 

Eenvoudig leven
Bijbelstudies over het goede leven.

Eenvoudig leven, een bijbelstudiebundel die over thema's zoals duurzaamheid en levensstijl de brug slaan tussen de Bijbel en actualiteit. In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken, Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt vaak de vragen al boven komen: wat moeten we doen? Wat kunnen we nog doen? Wat heeft de prioriteit? In dit boek slaan de auteurs door middel van Bijbelstudies een brug tussen de Bijbel en actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde en opent nieuwe perspectieven. Beknopte interviews illustreren hoe dat er in de praktijk uit kan gaan zien. Dit boek is goed voor persoonlijke overwegingen en dankzij de gespreksvragen ook goed te gebruiken in groepsverband.

Klik hier voor een voorproef van het boek

Eenvoudig leven,  Bijbelstudie over het goede leven
Onderzoek alle dingen, bijbelstudie over wetenschap en geloof

Onderzoek alle dingen
Bijbelstudie over wetenschap en geloof

In 'Onderzoek alle dingen' Gaat Gijsbert van den Brink in op Bijbelgedeelten die rond het thema schepping of evolutie relevant zijn. Halverwege 2017 blies hij het debat daarover al opnieuw leven in met zijn boek 'En de aarde bracht voort' waarin hij onderzocht of de biologische evolutietheorie verenigbaar is met het christelijke geloof.

In het boek 'Onderzoek alle dingen' doet hij het in de vorm van Bijbelstudies die voor een breed publiek leesbaar zijn. Wanneer er vanuit gegaan wordt dat de evolutietheorie min of meer klopt, lukt het dan nog om een overtuigende uitleg te geven van deze Bijbelgedeelten die een andere kant op wijzen? In dit boek legt de auteur geen antwoord op deze vraag neer. In plaats daarvan wordt de lezer uitgenodigd om hierover na te denken. Dit maakt het een perfect boek voor eigen interesses en zeker ook bruikbaar voor het aansporen van een debat binnen een groep.

Randfiguren
Verhalende Bijbelstudies

In 'Randfiguren' worden tien Bijbelse randfiguren tot leven gewekt. Het verassende aan deze Bijbelse figuren is dat ze vaak meer hebben begrepen van God dan de mensen die wel bij het verhaal horen. hieruit blijkt dat buitenstaanders onverwachts de genadige manier waarop God zijn weg onder de mensen gaat aan het licht kunnen brengen.

Klik hier voor een voorproef van het boek

Randfiguren, een boek uit de verhalende Bijbelstudies serie

Onbezorgd
Bijbelstudies over de Bergrede

Bezorgdheid en angst zijn wijdverbreide emoties in de samenleving. Mensen maken zich zorgen over het verlies van veiligheid, van een betrouwbaar klimaat en van integere berichtgeving. Hoe kunnen we Jezus' woorden dan serieus nemen als Hij zegt: 'Wees niet bezorgd en wees niet bang'?

Dit boek gaat langs de tegendraadse woorden van Jezus: 'Gelukkig, wie met lege handen staat.' over de smalle weg van vertrouwen en over onvoorstelbaar geluk, dit allen midden in een onzekere wereld. Dankzij de toegevoegde gespreksvragen is dit boek niet alleen mooi om te lezen maar ook een mooie leidraad voor Bijbelkringen.

Klik hier voor een voorproef van het boek


Select Columns Layout