Manuscript of uitgeefidee

Stuur uw manuscript of idee naar de juiste uitgeverij binnen KokBoekencentrum Uitgevers:

Let op! KokBoekencentrum Fictie heeft momenteel een manuscriptenstop. Als u manuscripten instuurt zullen deze niet beoordeeld worden.

Het indienen van een manuscript of uitgeefidee kan alleen digitaal en gaat volgens een vaste route. Deze route gaat als volgt:

Uitgeefidee
Mail een omschrijving van uw manuscript of uitgeefidee met de eerste paar hoofdstukken aan manuscripten@kokboekencentrum.nl. Geeft u daarbij duidelijk aan welke uitgeverij u op het oog hebt. LET OP: Voor fictie worden alleen complete manuscripten met een synopsis in behandeling genomen. De uitgever zal binnen acht weken laten horen of hij of zij geïnteresseerd is in uw idee c.q. lezing van het manuscript.

Manuscript
Wanneer wij uw manuscript ontvangen hebben, krijgt u een ontvangstbevestiging. De beoordeling van het manuscript duurt maximaal acht weken voor non-fictie en maximaal twintig weken voor fictie. U ontvangt binnen die termijn reactie van de uitgever.