De Top 20 van de maand

De donkere herfst- en wintermaanden zijn weer aangebroken. Met de feestdagen in het vooruitzicht hebben we de top 20 boeken van de maand op een rij gezet. Er is natuurlijk niets leuker dan een boek cadeau te geven of te ontvangen! Bekijk snel onze meest bekeken boeken van November om jouw familie en vrienden te verrassen.

Nummer 1. De jongen, de mol, de vos en het paard

De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.

Nummer 2. Waarheidszoekers

In dit boek maken we kennis met het nieuwe complotdenken. In klare taal maakt Cees Zweistra duidelijk waar het nieuwe complotdenken vandaan komt en welke rol technologie heeft in het ontstaan en verspreiden van complottheorieën. Via aansprekende beelden neemt hij een stevige positie in. 


Nummer 3. Bloei als de bloemen

Met Bloei als de bloemen schrijft Morgan Harper Nichols een hoopvol feest, een genadevolle ontmoeting, een rustplaats voor het hart, een balsem voor je wonden en een lofzang op de vrijheid. Een ultieme liefdesbrief voor je hoofd, hart, ziel en lichaam. Vol hoop en reminders dat het leven zwaar kan zijn, maar juist daardoor ook zo waardevol. 


Nummer 4Kijk op de ziel

Kijk op de ziel van theologe Martine Oldhoff is een gespreks- en bezinningsboek dat de betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. De ziel duikt overal op. Kijk op de ziel biedt je theologische verdieping, actuele voorbeelden en veel stof tot nadenken. Een bezinningsboek dat leidt tot diepe geloofsgesprekken met vrienden, familie of gemeenteleden.

Select Columns Layout

Nummer 5. Toen ongeloof nog heel gewoon was

Toen ongeloof nog heel gewoon was van Paul Visser bevat 25 meditaties op basis van de verhalen over Abraham. De parallellen tussen het leven van deze aartsvader en die van christenen in de 21e eeuw liggen voor het oprapen. In dit boek werkt de auteur de verhalen over Abraham uit. Daarnaast geeft hij suggesties voor verdere Bijbellezing.

 

Nummer 6. Eind goed

In Eind goed geeft Theo Boer een protestantse, ethische kijk op euthanasie in Nederland. In dit persoonlijke en indringende essay betoogt hoogleraar ethiek Theo Boer dat elke beslissing tot euthanasie vraagt om een grondig afwegingsproces. Dat geldt zeker voor gelovigen: zij putten uit bronnen die door de eeuwen heen mensen hielpen om hoop te houden in lijden, om zin te ontdekken in kwetsbaarheid, en om hun autonomie te plaatsen in het perspectief van Gods zorg voor ons.


Nummer 7. Zingen in het maanlicht

Cadence Piper is een teruggetrokken meisje met een groot talent: ze kan prachtig zingen. Wanneer het Cadence niet lukt om aan het werk te komen als verpleegster, besluit ze te zingen voor de ernstig gewonde soldaten in het ziekenhuis. Hierbij ontmoet ze dokter Joshua Ivy, en hij maakt het haar niet gemakkelijk. Samen zouden ze veel meer kunnen bereiken, maar dan moet Joshua Cadence wel durven toelaten…

Nummer 8. Maria


Maria van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de Bijbelse figuur Maria en beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken. Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de coronapandemie.


Nummer 9. Koningin in de Nacht

'Koningin in de nacht' van Mesu Andrews vertelt het verhaal van Mesullemet. Zij wordt op achtjarige leeftijd door haar oom Sebna naar het koninklijk paleis gehaald, als speelmaatje voor de vijfjarige Manasse. In het gezin waar ze tot dan toe opgroeide werd Jahwe aanbeden, maar Sebna aanbidt daarentegen de zon, de maan en de sterren. Al gauw doet Mesullemet hetzelfde, en Manasse met haar.

Nummer 10. Theater voor engelen

‘Theater voor engelen’ is een theologisch-filosofisch boek van Tomáš Halík over de zoektocht naar en de ontmoeting met God. Mensen zijn geen engelen: ze kunnen het mysterie van het leven en het geloof niet in zijn geheel overzien. In dit indringende boek spreekt Halík niet alleen overtuigde christenen aan, maar ook atheïsten en mensen die op zoek zijn naar zingeving. Nummer 11. Bijbelse dagkalender 2022

De belangstelling voor de Bijbelse Dagkalender is onverminderd groot. Al vijfenzeventig jaar bieden veel diaconieën, kerkelijke commissies en zorginstellingen het aan als geschenk met kerst of met de jaarwisseling. Achttien protestantse predikanten bieden bemoedigende dagoverdenkingen voor stille tijd of aan tafel. Daarnaast bevat de Bijbelse Dagkalender mooie gebeden voor verschillende momenten.

Nummer 12. De stem van een vrouw

Eind 19e eeuw arriveert Kathryn in het mijnstadje Calvada om haar ooms erfenis op te eisen: het kantoor waar hij zijn krant maakte, te midden van bordelen en saloons, en een mijn die niets oplevert. Ze besluit het krantje nieuw leven in te blazen. Daarmee strijkt ze recht tegen de haren in van de mannen die het stadje besturen. Maar Kathryn weigert om haar mond te houden en publiceert alles waar ze in gelooft. 


Nummer 13. Koffer voor raadsels

Het is 1919. Tien jaar geleden werd Garth buiten medeweten van zijn moeder om naar Canada gebracht om te werken. Nu is hij vastberaden om ook zijn zusje in Canada op te sporen – evenals zijn geliefde van wie hij al maanden niets heeft gehoord. Lukt het Garth om zijn dierbaren weer bij elkaar te brengen?

Nummer 14. De kerk is wat ze viert

De kerk is wat ze viert van Mieke Breij is het jubileumboek van de Liturgische Kring. In de afgelopen honderd jaar heeft zich in de protestantse eredienst een opzienbarende transformatie voltrokken. Een al te verbale domineesliturgie ontwikkelde zich tot eredienst van de geloofsgemeenschap, van waaruit de lofzang van de kerk van eeuwen kon opklinken. Mieke Breij beschrijft hoe de vernieuwing begon, gaandeweg haar beslag kreeg en de kerk blijft bepalen bij de adembenemende weg van de liturgie.


Nummer 15. Ontluikend christendom

Ontluikend christendom van Daniël de Waele is een cultuurgeschiedenis over het ontstaan van het christendom. Hoe beleefden heidenen, joden en christenen het ondermaanse bestaan in de eerste eeuwen van onze jaartelling, zo ongeveer van de eerste tot de vierde eeuw? Kennis van die pluriforme, multireligieuze wereld draagt ook bij aan de verheldering van een reeks geschriften die in die tijd het licht zagen: het Nieuwe Testament.

Nummer 16. Tastbare nabijheid

'Tastbare nabijheid' van Klaas-Willem de Jong en Jan Muis is een boek over de doop en het avondmaal, geschikt voor het gesprek in de gemeente. De auteurs onderzoeken wat ze betekenen in het licht van de Bijbel. Zij omschrijven wat wij ontvangen en wat wij doen, wanneer wij worden gedoopt en wanneer wij deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Daarbij onderstrepen zij het belang van de vormgeving voor de beleving van beide sacramenten.


Nummer 17. U die voor mij uitgaat

'U die voor mij uitgaat’ is een bemoedigend gebedenboek dat perspectief biedt voor de toekomst. Dit boek met circa 70 gebeden voor inspiratie, wijsheid, troost en bemoediging helpt ons daarbij. Het is voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar voor lezing in kerkdiensten of vergaderingen. Het gebedenboek sluit aan bij het jaarthema 2021-2022 van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Van U is de toekomst’.

Nummer 18. Juweel van de Nijl

Juweel van de Nijl van Tessa Afshar gaat over Chariline, die als wees wordt opgevoed aan de rand van de Nijl. .
Als Chariline haar opa vlak voor zijn pensioen bezoekt, hoort ze toevallig dat haar vader nog in leven is en raakt ze geobsedeerd door het verlangen om te ontdekken wie hij is. Via de apostel Filippus vaart ze als verstekeling op het schip van kapitein Theo mee naar Rome. Theo komt haar te hulp als hij ziet dat ze in levensgevaar is. Worden in Rome de raadsels rondom Charilines ouders opgelost?


Nummer 19. Zoektocht in Zeeland

‘Zoektocht in Zeeland’ is het derde deel in de serie ‘Robins reisavonturen’ van Evelien van Dort. Robin gaat met zijn ouders, vriendin Anne en hond Vita op vakantie naar Zeeland. Robin en Anne gaan elke dag al vroeg met Vita naar het strand, en zo raken ze bevriend met visser Wannes. Wannes vertelt hen spannende verhalen over de Zeeuwse geschiedenis en de strijd tegen het water. Ze genieten van de vakantie, tot op een dag Vita spoorloos verdwijnt...

Nummer 20. Geloofsmomenten

‘Geloofsmomenten’ is een evangelisch dagboek waarin geloofsgroei centraal staat, geschreven door veertien christelijke auteurs. Een geloofsmoment om je dag mee te beginnen of mee af te sluiten, dat biedt dit dagboek voor 365 dagen. Thema’s die besproken worden zijn onder andere vriendschap, gebed, authenticiteit, nederigheid, imperfectie, geloofsgroei en leven in vrijheid. Elke dag sluit af met een gebed, een vraag of een bemoedigende quote.