5 tips voor Belijdenisboeken

Dit zijn de vijf beste boeken over Belijdenis, met boeken van onder andere Evert van Veen, Dr. W. Verboom en Kees van Dusseldorp.

Ja, ik geloof van Kees van Dusseldorp

Wil je Jezus volgen? En daar in het openbaar belijdenis van doen? 

Ja, ik geloof is een beknopte cursus voor een jaar belijdeniscatechisatie. Deze cursus stimuleert de groei van persoonlijk geloof, biedt bijbels inzicht in de geloofsleer en geeft een beeld van wat het betekent belijdend lid te zijn van de kerk.

Voor deze cursus is een doordachte opzet gekozen: Jezus Christus volgen, God de Vader kennen en door de Geest leven. De stof wordt overzichtelijk aangeboden. De vragen van belijdeniscatechisanten hebben voorrang. En als ze geen vragen meer hebben, brengen boeiende opdrachten ze met elkaar in gesprek.
Ja, ik geloof stimuleert de groei tot bewuste leerlingen van Christus, die met gezond Godsbesef zich laten leiden door de Heilige Geest.

Bekijk hier de eerste pagina's.


Een geloofsbelijdenis die meer dan vier eeuwen oud is, lijkt uit de tijd. Maar wie echt luistert naar wat de NGB te zeggen heeft, merkt dat de kern ook nu nog het kloppend hart van ons geloof vormt.

Op tijdbetrokken wijze legt dr. Verboom de zevenendertig artikelen uit. De gesprekshandreiking die hij heeft toegevoegd maakt het boek geschikt voor een voortgaand gesprek over de betekenis van de Bijbel, Jezus, de overheid en het Laatste Oordeel.

Bekijk hier de eerste pagina's.


In goed vertrouwen van Evert van der Veen

Geloven doe je op je eigen manier en wie daar gezamenlijk mee bezig wil zijn, vindt hier een leerzame ontdekkingstocht naar de uitgangspunten van het christen-zijn. In 17 pakkende hoofdstukken zet Van der Veen de kernpunten van het christelijk geloof neer. Met handzame info, gespreksvormen en creatieve verwerking vanuit de geloofsbelijdenis. Daarmee is dit boek een prachtige hulp voor gespreksgroepen en belijdeniscatechese. Met een voorwoord van Arjan Plaisier.

Bekijk hier de eerste pagina's.

Aanbevolen door de Jeugdorganisatie in de Protestantse Kerk (JOP).


Het geloof belijden van Drs. M. van Campen

Langdurige verbintenissen zijn niet meer van deze tijd. Er zijn mensen die elke vijf jaar van baan veranderen. Velen geven de voorkeur aan samenwonen boven trouwen. Men houdt de handen graag vrij. Men wil zich niet voor een lange termijn vastleggen. Toch zijn er nog jaarlijks duizenden jongeren en ouderen die zich voorbereiden op een ja-woord voor het leven. Het Evangelie van Jezus Christus heeft hen zo geraakt, dat ze de weg met Hem willen gaan. Voor eens en voor altijd! Voor hen is dit boekje geschreven. Dit boek helpt je in twaalf stappen op de weg naar de belijdeniszondag. Het onderlinge gesprek neemt een heel belangrijke plaats in. Samen luisteren, samen zoeken naar antwoorden vanuit de Bijbel, het levende Woord van God. Zodat we groeien. In kennis, in geloof, in liefde. 

Bekijk hier de eerste pagina's.


De Nederlandse Belijdenisgeschriften is de nieuwste hertaling van drie belijdende teksten voor de Nederlandse Protestantse Kerken.

Deze hertaling van dr. Klaas Zwanepol bevat De Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels. Deze zijn opnieuw gebundeld in een compacte uitgave die gebruikt kan worden in kerkdiensten of voor persoonlijke lezing.

Bekijk hier de eerste pagina's.