Over de tijdschriften

KokBoekencentrum kent een breed portfolio aan periodieken op het christelijk erf of doelgroepen die daar nauw mee verbonden zijn.

Naast het uitgeven de eigen periodieken verzorgt KokBoekencentrum ook uiteenlopende diensten voor uitgaven van diverse beroepsverenigingen en stichtingen. In overleg kan KokBoekencentrum bijvoorbeeld de abonnementenadministratie, opmaak, drukwerk, verspreiding en advertentieacquisitie verzorgen.

Heeft u vragen over uw lopende abonnement (adreswijziging, opzegging)? Mail naar onze abonnementenadministratie: abonnementen@kokboekencentrum.nl.