Adverteren in De Orgelvriend

In De Orgelvriend kunnen advertenties worden geplaatst, alsook concertberichten en Vraag&Aanbod. Voor alle gelden dezelfde aanleverdata, maar de tarieven verschillen. Onderstaand tref je alle informatie. De genoemde prijzen zijn excl. BTW en gelden voor 2023 (prijswijzigingen voorbehouden).

Gegevens uitgave

Uitgegeven door

KokBoekencentrum

Verschijningsfrequentie

10 x per jaar

Omvang

40-56 pagina's

Oplage

2.250 exemplaren

Advertentieacquisitie

BDUvakmedia

Roel Abraham

06 542 742 44

r.abraham@bdu.nl

Bladspiegel

210 x 297 mm, staand

Zetspiegel

190 x 277 mm, staand

Bedrukking

Full Colour

Aan te leveren materiaal

certified PDF aan m.buckens@bdu.nl

Bij vragen over mogelijkheden van digitale aanlevering kunt u contact opnemen met Bas de Bruijn bij De Groot Drukkerij: orgelvriend@grootsgedrukt.nl of telefoonnummer 0183 – 58 32 85. Eventuele opmaakkosten: in overleg.

Informatie adverteren

Mogelijkheden en tarieven

1/1 pagina (190 x 277 mm)

€ 575

1/2 pagina staand (92 x 277 mm)

€ 375

1/2 pagina liggend (190 x 135 mm)

€ 375

1/4 pagina staand (92 x 135 mm)

€ 230

1/8 pagina liggend (92 x 65 mm)

€ 145

Bijsluiter t/m 4 pagina's

€ 500

Bijsluiter vanaf 5 pagina's

Op aanvraag

Op zoek naar alle informatie in één document? Download de tariefkaart

Kortingen

3x per jaar adverteren

5% korting

6x per jaar adverteren

10% korting

10x per jaar adverteren

15% korting

Voorwaarden

— Het formaat van de advertenties is telkens gelijk;

— bij niet tijdig aanleveren van een nieuwe advertentie, wordt de vorige advertentie ongewijzigd herhaald; en

— de korting wordt direct per factuur verrekend.

Verschijnings- en aanleverdata

Uitgave

Verschijningsdatum

Aanleverdatum

Nr. 2

vrijdag 24 februari

dinsdag 31 januari

Nr. 3

vrijdag 31 maart

dinsdag 7 maart

Nr. 4

vrijdag 28 april

dinsdag 4 april

Nr. 5

vrijdag 26 mei

dinsdag 2 mei

Nr. 6

dinsdag 30 juni

dinsdag 6 juni

Nr. 7

vrijdag 1 september

dinsdag 8 augustus

Nr. 8

vrijdag 29 september

dinsdag 5 september

Nr. 9

vrijdag 27 oktober

dinsdag 3 oktober

Nr. 10

vrijdag 1 december

dinsdag 7 november

Concertberichten

Concertberichten kunnen worden gezonden aan Adrie van Manen, via orgelvriendwegwijzers@gmail.com. Het inzenden dient plaats te vinden vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie. Voor het plaatsen van concertaankondiging vragen wij een vergoeding à €2,50 per concert. Vooraf over te maken op IBAN NL57 INGB 0663 1548 20 t.n.v. Stichting De Orgelvriend te Veldhoven o.v.v. plaatsnaam, kerk en aantal concerten.

Vraag & aanbod

De spelregels voor het plaatsen van berichten in de rubriek Vraag & Aanbod zijn als volgt:

— De rubriek is bestemd voor particulieren

— Het plaatsingstarief is € 25 (excl. BTW en bewijsexemplaar)

— In de rubriek kunnen artikelen met een maximale waarde van € 2.000 worden aangeboden. Kerkorgels, harmoniums, elektronische orgels en andere artikelen met een hogere waarde kunnen worden aangeboden via de reguliere advertenties. Ook betaalde diensten zoals orgellessen en cursussen vallen buiten deze rubriek en kunnen alleen aangeboden worden via de reguliere advertenties

— Het bericht bevat maximaal 70 woorden

— Berichten met de vermelding “t.e.a.b.”, “p.n.o.t.k.” e.d. worden niet opgenomen

— De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten

— De uitgever heeft het recht advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen

Opgaven voor deze rubriek kunnen uiterlijk de 1e van de voorafgaande maand schriftelijk bij Roel Abraham worden aangeleverd, via r.abraham@bdu.nl.