Alle boeken van K.H. MiskotteDr. Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) was van 1921-1945 predikant in de Nederlands Hervormde Kerk, achtereenvolgens te Kortgene, Meppel, Haarlem en Amsterdam. Van 1945-1959 was hij kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij onderwijs gaf in dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap. Na zijn emeritaat woonde hij in Voorst. Alle boeken van Kornelis H. Miskotte zijn op deze pagina te vinden.€19,99

€49,99

€37,50

Insert Image