David beter begrijpen

Insert Image
David beter begrijpen


Het bestuderen van de Bijbel is dé manier om God beter te leren kennen. Ook dit derde deel in de serie ‘Bijbel beter begrijpen’ helpt daarbij.
David is een van de meest besproken personen in de Bijbel. Soms stijgt hij tot grote hoogten, terwijl hij op andere momenten heel diep wegzinkt. Dwars door alles heen blijkt God in zijn leven toch op een bijzondere wijze een hoofdrol te spelen.

David beter begrijpen is het derde deel in de serie ‘Bijbel beter begrijpen’. Het helpt bij het verstaan van de oudtestamentische verhalen uit 1 en 2 Samuël, die ons veel leren over God, onszelf en het leven, en gaat moeilijke vragen van hedendaagse lezers niet uit de weg. Door de gespreksvragen, verwerkingsopdrachten en links is het uitstekend te gebruiken in groepsverband.
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de IZB.

Niels de Jong is theoloog en via de IZB werkzaam als missionair predikant in Rotterdam-Centrum (PKN) - eerst bij De Samaritaan, inmiddels bij gemeentestichtingsinitiatief Noorderlicht. Hiervoor heeft hij gewerkt als Alpha-cursuscoördinator in Gouda. Vanuit ervaringen met Alpha-groepen  en Alpha-vervolggroepen in zowel Gouda als Rotterdam is dit materiaal ontstaan.

 


Extra informatie en verwerkingsopdrachten

Meer zicht op verhalen uit het Oude Testament is de ondertitel van dit derde deel uit de serie Bijbel beter begrijpen. Dit derde deel is in september 2012 verschenen en wil de lezer helpen bij het waarderen van Oudtestamentische verhalen. Menig (beginnende) lezer van het Oude Testament heeft daar namelijk moeite mee. Aan de hand van de verhalen over David komen alle lastige vragen aangaande het lezen van Oudtestamentische verhalen op tafel.

Op deze website is ook aanvullende informatie te vinden (o.a. verwerkingsopdrachten bij het boek). Het hoofdstuk kent 8 hoofdstukken.

1. Over hoe God kijkt (I Samuël 16)
2. Het grote gevecht (I Samuël 17)
3. Over macht en vriendschap (I Samuël 18 – 20)
4. Op de vlucht (I Samuël 21 – 22)
5. Op zoek naar vrijheid (I Samuël 23 – 24)
Intermezzo (I Samuel 25 – II Samuël 5)
6. Aan de macht (II Samuël 6 en 9)
7. In de fout (II Samuël 11 en 12)
8. In de problemen (II Samuël 13 – 19)

Naast deze hoofdstukken geeft het boek een uitgebreide introductie op David, de boeken I en II Samuёl, verhalen in het Oude Testament, e.d. Het boek geeft ook ca. 10 leessleutels die de bijbellezer kunnen helpen om de verhalen uit het Oude Testament te lezen, te begrijpen en te vertalen naar het hier en nu.

Info bij de verwerkingsopdrachten

In de acht hoofdstukken van het boek staan telkens 1 of 2 verwerkingsopdrachten. Sommige van deze verwerkingsopdrachten dienen enige voorbereiding. Hieronder worden sommige verwerkingsopdrachten nog wat toegelicht.

Bij hoofdstuk 2: via YouTube zijn trailers eenvoudig te vinden.

Bij hoofdstuk 3: het filmpje van Bill Hybels is te vinden op YouTube onder de trefwoorden: Bill Hybels holy discontent Popeye. De tekst van deze toespraak staat hieronder.

Bij hoofdstuk 4: voor een verhaal van een vluchteling: zie www.vluchtelingenwerk.nl/verhalen.

Bij hoofdstuk 1 en 5 t/m 8 is geen toelichting nodig op de verwerkingsopdrachten.

Aanwijzingen voor gespreksleiders

Het materiaal is zo vormgegeven dat het op eenvoudige manier voor groepen te gebruiken is. Zeker als iedere deelnemer het boek zelf in bezit heeft (zeer aan te raden!). De rol van de gespreksleider bestaat dan vooral uit het gesprek structureren. Oftewel, op tijd beginnen en afsluiten en tussendoor de structuur van de avond bewaken door steeds weer terug te keren tot het bijbelgedeelte (ofwel de gespreksvragen of de verwerkingsopdrachten).

Belangrijk is verder dat sommige verwerkingsopdrachten enige voorbereiding kosten (bv. het opzoeken van een YouTube-filmpje, o.i.d.). Het komt de avond ten goede als deze voorbereiding tijdig en zorgvuldig is.

Zie voor meer aanwijzingen de teksten bij de delen ‘Jezus beter begrijpen’ en ‘Psalmen beter begrijpen’. Veel van wat daar staat geldt ook voor dit deel.