Paulus beter begrijpen

Het bestuderen van de Bijbel is dé manier om God beter te leren kennen. Ook dit vijfde deel in de serie 'Bijbel beter begrijpen' helpt daarbij.
Paulus is een van de belangrijkste personen van het Nieuwe Testament en een van de meest invloedrijke mensen uit de westerse geschiedenis. Zijn bewogen leven staat beschreven in het bijbelboek Handelingen en in zijn brieven komen we zijn gedachtegoed tegen. Zijn leven en werk helpen ons bij de vraag wat het leven als een christen nu precies inhoudt.
In dit deel van de serie 'Bijbel beter begrijpen' geven de auteurs in tien bijbelstudies een overzicht van wat we in de Bijbel lezen van en over Paulus. In deze bijbelstudies maken ze ook een vertaalslag naar deze tijd. De toegevoegde gespreksvragen, verwerkingsopdrachten en internetlinks maken het boek bovendien uitstekend geschikt voor bespreking in de groep.

Niels de Jong is werkzaam als (missionair) predikant in Rotterdam-Centrum bij de gemeente Noorderlicht. Henk Boerman is als gemeentestichter werkzaam in Zoetermeer bij het project Perron 61.

 


 

 

Extra informatie en verwerkingsopdrachten

Dit vijfde deel in de serie ‘Bijbel beter begrijpen’ gaat over de persoon van Paulus, zijn leven en zijn brieven – allemaal essentieel voor een goed begrip van het Nieuwe Testament. Eveneens essentieel voor een goed zich op wat een leven als christen inhoudt.

Het boek begint met een introductie over Paulus en zijn leven. Daarna volgen 10 hoofdstukken die worden onderbroken door een tiental pagina’s over ‘de ideeen van Paulus’.

H1 – Verandering (Handelingen 9 en Efeziers 2)

H2 – Elkaar (Handelingen, Romeinen 12-14)

H3 – Volhouden (Handelingen 13-14, Filippenzen 3)

H4 – Kern (Handelingen 13, Romeinen 5)

H5 – Moeite (Handelingen 16, Romeinen 8 en 2 Korintiers 6)

H6 – Strijd (Handelingen 17, Galaten 1-2)

H7 – Kracht (Handelingen 19, Galaten 5)

H8 – Radicaal (Handelingen 21, Romeinen 6 en 12)

H9 – Mensbeeld (Handelingen 25-26, Romeinen 1)

H10 – Toekomst (Handelingen 28, Romeinen 8)

De hoofdstukken bevatten diverse (gespreks)vragen en verwerkingsopdrachten die willen helpen bij het verder doordenken van de stof en/of bij de bespreking ervan. Meer informatie over de verwerkingsopdrachten wordt eveneens op deze website gegeven.

Bij de andere delen in de serie staan ook allerlei tips voor de gespreksleiders. Deze suggesties zijn ook waardevol als je gespreksleider bent waarin een hoofdstuk uit Paulus beter begrijpen wordt besproken.

Bij ieder hoofdstuk staan 1 of 2 verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten willen helpen om het thema of bijbelgedeelte concreter te maken of dichterbij te brengen. De meeste verwerkingsopdrachten spreken voor zich, maar een paar verdienen enige toelichting. Regelmatig wordt er ook verwezen naar een YouTube-filmpje o.i.d. Hieronder wordt dan de betreffende link genoemd (deze kopieren en plakken in de adresbalk).

Hoofdstuk 1

Lied God shaped hole (Plumb): http://www.youtube.com/watch?v=n_DbnBCVGPc

Tekst God shaped hole (Plumb): http://www.waaromgeloven.nl/columns/god-maakte-de-mens-niet-compleet


Hoofdstuk 2

Passage uit het boek ‘Waar is God goed voor?’ van Philiph Yancey.

‘Ik moet toegeven dat mijn bezoek met George aan de AA-groep mij een ander idee gaf van wat de kerk eigenlijk moest zijn. Daar groeten de leden elkaar met omhelzingen en glimlachen. Ze zitten in een kring en belijden hun zonden en vertellen hun verhalen. … Mensen die opgegroeid waren in gezinnen waar niet gepraat werd, kregen de kans om te spreken. … Ze beloven elkaar te allen tijde te helpen met elk probeleem. Als je ’s morgens om vier uur aandrang voelt om te drinken, hoef je alleen maar een ander AA-lid te bellen en hij of zij zal onmiddellijk bij je komen. De AA staat erop dat alle leden, ongeacht status of achtergrond, gelijk behandeld worden, vandaar dat alleen voornamen gebruikt worden.

Elke week zeggen de leden van de groep de twaalf stappen samen op en toen ik dat aanhoorde, leken deze stappen neer te komen op twee grote stappen. De eerste is radicale eerlijkheid. Deze alcholisten en drugsverslaafden kunnen misleiding tot op een kilometer afstand ruiken en ze hebben geleerd meedogenloos eerlijk te zijn over hun tekortkomingen en fouten. De tweede stap is radicale afhankelijkheid. Ze weten dat ze het nog geen dag kunnen volhouden zonder de hulp van hun vrienden en hun God. Elke week nadat ze hun fouten hebben opgebiecht bidden ze om hulp. Toen ik luisterde naar de alcoholisten en drugsverslaafden kwam de gedachte bij mij op dat mijn kerk wel een opfriscursus over die twee stappen kon gebruiken. In de kerk kunnen mensen de boel voor de gek houden. ‘Hoe gaat het’ O, prima, prima. Terwijl in werkelijkheid een huwelijk op de klippen loopt, of een tiener van huis is weggelopen. ‘Heb je hulp nodig. Nee, nee, alles is in orde’.


Hoofdstuk 3

De stellingen op blz. 33 kunnen ook op kaartjes worden geschreven en vervolgens in het midden van de groep gelegd worden. Iedereen kan dan om de beurt een kaartje pakken en zelf reageren op de stelling (of het kaartje aan iemand uit de groep geven die dan gevraagd wordt te reageren op de stelling).


Hoofdstuk 4

Column waarnaar verwezen wordt: http://www.waaromgeloven.nl/columns/een-goedkoop-geloof

Voorbeelden gebruik ‘genade’ in het nieuws:

  • Witte Huis: geen genade voor Snowden (Citaat uit de Volkskrant van 3 november 2013)
  • ‘Feyenoord toonde zich nog zeer genadig voor Heracles (Kop uit voetbaltijdschrift Voetbal International 29 april 2013)
  • Van Gerwen: ‘Geen genade met Taylor’ (citaat van Darter Michael van Gerwen)
  • Poetin: Rusland moet Greenpeace genade tonen (Citaat uit de Volkskrant van 21-11-2013)

Uitdrukking met ‘genade’:

  • De tijd kent geen genade(De tijd gaat sneller voorbij dan je denkt)
  • Genade vinden(Ergens geen straf voor krijgen of iets niet toegerekend worden)
  • Genade voor recht laten gelden(De straf kwijtschelden)
  • Het genadebrood eten(Door anderen onderhouden worden)
  • Iemand de genadeslag geven(Iemand die al in grote moeilijkheden zit nog een probleem erbij geven zodat diegene het niet meer aan kan)

Amazing Grace: http://www.youtube.com/watch?v=Y-4NFvI5U9w

Amazing grace
Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I’m found
Was blind, but now I see
‘Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
My chains are gone
I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love, amazing grace
The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures
My chains are gone
I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love, amazing grace
The earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, Who called me here below,
Will be forever mine.
Will be forever mine.
You are forever mine.
Geweldige genade
Hoe zoet is het geluid
Dat een stakker zoals ik redde
Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden
Ik was blind, maar nu kan ik zien
Het was genade dat mijn hart leerde te vrezen
En het was genade dat mijn angsten wegnam
Hoe prachtig verscheen die genade
Op het moment dat ik voor het eerst geloofde
Mijn ketenen zijn verdwenen
Ik ben vrijgemaakt
Mijn God, mijn Redder heeft mijn losprijs betaald
Als een vloed regent zijn genade over mij heen
Oneindige liefde, geweldige genade
De Heer heeft het goede aan mij beloofd
Zijn Woord versterkt mijn hoop
Hij zal mijn schild en bescherming zijn
Zo lang als het leven duurt
Mijn ketenen zijn verdwenen
Ik ben vrijgemaakt
Mijn God, mijn Redder heeft mijn losprijs betaald
Als een vloed regent zijn genade over mij heen
Oneindige liefde, geweldige genade
De aarde zal snel oplossen als sneeuw
De zon zal nalaten te schijnen
Maar God, die mij hier geroepen heeft
Zal altijd bij mij zijn
Zal altijd bij mij zijn
U bent voor altijd bij mij

Hoofdstuk 5

In de verwerkingsopdracht wordt verwezen naar liedjes – deze zijn er in allerlei vormen. Hieronder geven we enkele christelijke liedjes die via Youtube eenvoudig kunnen worden opgezocht.

– Psalmen voor Nu – psalm 22, psalm 130

– Sela – Hoe lang o God vergeet u mij, Vader waar bent U,

– Gezang 285 (oude liedboek voor de kerken)

– Opwekking 520, 629

– Matt Redman – You never let go, who’m shall I fear?


Hoofdstuk 6

De waarheid (uit: Happinez)

Meer dan ooit zoeken we wijsheid om richting te geven aan ons leven. We zoeken woorden die ons vertellen over waarheid. Gelukkig zijn er zoveel fantastische bronnen, wijze teksten die ons kunnen helpen. Maar welke teksten zijn betrouwbaar? 

Alle grote spiritueel leiders zoals Jezus. Mohammed, Boeddha zijn allang dood. Ze kunnen ons niet meer corrigeren of op de vingers tikken over onze vertaling, onze interpretaties van hun wijsheid.

Bijvoorbeeld die ik in mijn kinderjaren hoorde op de School met de Bijbel. lk ben de weg, de waarheid en het leven. Moeilijk voor een kind.

Laatst vond ik weer zo’n opvallende uitspraak in een kinderboekje voor de jonge moslim: Allah is de waarheid en andere godsdiensten zijn er voor verliezers.

Ik kan met niet voorstellen dat het zo is bedoeld. Dat een wiis mens anderen bewust uitsluit. En heeft niet elke generatie andere woorden nodig? Wie heeft nog dezelfde opvattingen als zijn ouders? Elke interpretatie. ook die van de waarheid heeft dus een beperkte geldigheid.

Kunnen we ons indenken – gewoon even voor de fantasie – dat we afscheid nemen van de vormen, de regels, de vertalingen, de wetten over wat hoort en niet hoort… Al die dingen die wij verzonnen hebben om bij de waarheid te komen. 

Alsof je iets heel moois krijgt, maar je voortdurend richt op de gebruiksaanwijzing. Of erger: de gebruiksaanwijzing gaat verheerlijken, vertalen, verbeteren, verbieden, verbranden. Alles is mogelijk, terwijl het doel wordt vergeten…. 

Misschien hechten we ons te veel aan alle boeken, lezingen, leringen. We hebben ze nodig, ze helpen ons, maar het zijn woorden. De waarheid kan waarschijnlijk nooit ervaren worden als het iets van een ander is. Dus de kunst zit m toch weer in het leven zelf. In het leven van je eigen leven. Iedereen kan het dan zeggen: ik ben de weg. Niet met het accent op Ik, maar op Ik Ben. Dat alleen al is de mooiste waarheid. 

Inez


Hoofdstuk 7

Beelden van de Heilige Geest in de Bijbel
WindJohannes 3:8; 1 Korintiërs 12:11
VuurJesaja 4:4; Maleachi 3:2-3
OliePsalm 45:7
Regen en dauwPsalm 72:6
DuifMattheüs 3:16
WaterJohannes 3:5; Johannes 7:38-39

Hoofdstuk 8

Hetgeen hieronder volgt is als een werkblad te gebruiken. Dit werkblad kan voorafgaand aan de bijeenkomst door iedereen worden gemaakt, maar het is ook mogelijk dat er tijdens de bijeenkomst ruimte wordt gegeven om een en ander zelf in te vullen. Dit werkblad kan dan in tweetallen of in de groep worden besproken.

waar           beetje waar        niet waar

Mijn leven is heel anders sinds ik tot geloof ben gekomen

Mijn leven is heel anders dan mensen die geen christen zijn

Ik heb heel andere prioriteiten dan mensen die geen christen zijn

Als ik geen christen was, zou ik mijn geld anders besteden

Als ik geen christen was, zou ik mijn tijd anders besteden

Als christen hoef je helemaal niet anders te zijn dan anderen

Als christen ben je niet beter dan een ander

Kruis in onderstaande lijst die punten aan waar bij jou vooral te merken is dat je christen bent (geworden). Als je geen christen bent, kruis dan aan waaraan je vindt dat christenen zich in zouden moeten onderscheiden.

o Geldbesteding aan materiële zaken

o Naar de kerk gaan op zondag

o Kleding(stijl)

o Geven aan goede doelen

o Betrokkenheid bij kerkelijke activiteiten/groep

o Omgang met seksualiteit/relaties/trouw-zijn/etc.

o Bidden op het werk (bv. rondom maaltijd)

o Door mijn taalgebruik

o Niet meedoen met de groep op bepaalde terreinen

o Andere ethische opvattingen

o Omgang met milieu

o Hoe ik praat over anderen

o Hoe ik luister naar anderen

o Op het gebied van eerlijkheid/oprechtheid/betrouwbaarheid

o Wat ik doe in mijn vrije tijd

o Welke grappen ik wel/niet maak

o Omdat ik me inzet voor anderen (ook hen die niet populair zijn)

o Omdat ik afspraken nakom

o Anders, namelijk………………………………………………………

 

Enkele tips over het delen van je geloof.

– Vertel je eigen verhaal en verlies je niet in allerlei algemeenheden. Maak duidelijk wat voor verschil het voor jou maakt en waarom het voor jou belangrijk is.

– Wees kort en bondig en richt je op de kern van je geloof – Jezus Christus. Verlies je niet in allerlei details of bijzaken.

– Vertel het zonder ‘jargon’, maar in hedendaagse taal.

– Misschien kun je een voorbeeld bedenken die voor jou uitdrukt wat de kern van je geloof is (je voorbeeld moet dan wel goed zijn…).

– Check bij de ander of je nog te volgen bent en nodig de ander uit om vooral ook door te vragen als hij/zij op een bepaald punt meer wilt weten.

– Weet ook van ophouden en geef de ander de ruimte om er wel of niet op door te gaan (en ga al helemaal niet zitten opdringen of doorduwen).