Biografie André F. Troost

André F. Troost, predikant en publicist, werd geboren in 1948 te ‘s-Gravenhage. Hij was pastoraal werkzaam in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat, als jeugdwerkpredikant verbonden aan het Brabantse jeugdcentrum ‘De Crocus’ te Doeveren bij Heusden. Later werkte hij te Asperen en Ermelo. In 1994 zette hij zijn pastoraat voort in Zunderdorp en tegelijkertijd in Amsterdam, waar hij zeven jaar lang op zondagavonden de ‘Diensten met Belangstellenden’ leidde in de Engelse Kerk aan het Begijnhof. In 2001 ging hij terug naar Brabant, nu als gemeentepredikant van de Protestantse Kerk in Nederland in en rond de Grote of Catharijnekerk in de vestingstad Heusden aan de Maas. In 2012 ging hij met emeritaat en vestigde hij zich in Ermelo. Hij is echtgenoot, vader en grootvader.

Dr. André F. Troost studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in het kader van zijn doctoraal examen behalve de Pedagogisch Didactische Leergang ook de Pastoraal Psychologische Leergang volgde. Hij promoveerde op een dissertatie over Willem Barnard (Guillaume van der Graft) en schreef in de loop der jaren tientallen boeken, onder andere diverse bijbelse dagboeken, meditatieve lectuur, het boek Morgen zal het Pasen zijn (over de vraag naar het ‘waarom’ van het lijden), de vertelling De hovenier, en twee bundels met respectievelijk 322 en 126 liedteksten: Zingende gezegend en Voorzichtig licht. Van zijn liederen verscheen een cd, getiteld De vreugde vrolijk tegemoet. Over het bijbelboek Prediker schreef hij Praten met Prediker, in 2006 genomineerd voor de ‘Publieksprijs christelijk boek’. In datzelfde jaar verscheen zijn boek Dat koninkrijk van U. Hoe kan Jezus de Messias zijn? Twee bundels columns/verhalen zagen het licht onder de titel Met vallen en opstaan en Lachen naar de regen. In 2011 verscheen zijn kinderbijbel Alle mensen, met illustraties van Willeke Brouwer. Andere titels met een sterk theologische inhoud (in de lijst van een vertelling) zijn: Het kruislabyrint (2017), Als God een vraag is (2019) en het bij uitgeverij Anderszins te Ermelo verschenen Heimwee (2022). Zowel het in 2013 verschenen Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk als de in 2015 verschenen evangelisch-protestantse liedbundel Hemelhoog bevat tal van liederen van zijn hand.

AUTEURSJUBILEUM

André F. Troost was in 2021 veertig jaar auteur bij KokBoekencentrum. Door de uitgeverij werd hem een feestelijke bijeenkomst aangeboden in de Oude Kerk te Ermelo. Klik hier voor de lezingen en een fotoverslag.

ADRES
Leeuwerikstraat 58, 3853 AE Ermelo, telefoon 0341-265858. E-mailadres: a.f.troost@kpnmail.nl