Een eerste boek


het schrijven van een eerste boek,
Hoe begint het idee?
Waar komt de inspiratie vandaan?


en hoe maak je het verhaal een ervaring?

Papieren Paradijs


"Het waargebeurde verhaal van een domineesvrouw die in 1845 emigreerde naar exotisch Suriname"

Add Icon
Insert User Profile
Insert Styled Box


Het schrijven van een boek is een proces dat vele stappen kent, deze stappen kennen echter geen vaste vorm of maat wanneer we kijken naar de manier en volgorde waarin deze doorlopen worden.


Papieren Paradijs van Marlies Medema,

Het idee ontstond dankzij een reis naar Suriname, hier liep ze tegen het verhaal aan van Anna Pannekoek, de domineesvrouw die met haar man meereisde naar Suriname en hier meeleefde in de problemen die er gedurende die tijd waren.
De mogelijkheden, kansen en macht van vrouwen waren in die tijden heel anders, de verhalen uit die tijd die geschreven zijn veelal geschreven vanuit het perspectief van de mannen. Dit wekte bij haar de vraag op 'hoe zou het in die tijd voor haar geweest zijn?' hoe zou het geweest zijn om als vrouw in die tijd de problemen te moeten doorkomen.

Over het schrijfproces

marlies Medema - auteur papieren paradijs

"het schrijven van een roman is een heel andere expertise dan het schrijven van een artikel van een column."

Hoe maak je de persoon,

De informatie over Anna kwam grotendeels vanuit de geschriften van haar man, Hij was vrij actief met het bijhouden van de situatie, hierbij verdergaande dan alleen de standaard boekhouding, alle kleine dingen zoals de muziekschriften van de kinderen en kleine tekeningen had hij bewaard. Hiernaast werd veel inspiratie gevonden door het volgen van de voetstappen van Anna. Veel informatie over Anna die betrekking hadden tot waar ze gewoond heeft, welke verplichtingen ze gehad heeft en wat voor werk er vanuit haar familie gedaan werd heeft ze samen met haar man kunnen achterhalen.
Dit allemaal bood mogelijkheid tot een beter gevoel en begrip van wie Anna was, hoe het gevoeld zou kunnen hebben om de verschillende steden, en daarbij de vrienden die ze gemaakt heeft, te moeten verlaten bij de verhuizingen en het nog grotere gevoel van verlating en eenzaamheid bij het verhuizen naar het onbekende.

van feiten naar verhaal,

Maar hoe maak je het meer dan alleen iets om te weten? Het probleem waar tegenaan gelopen werd is dat wat verzameld was alleen pure informatie en feiten waren, er was een leven verzameld maar tegelijkertijd was er geen leven om te zien. Hierbij kwam Marlies tot de conclusie:

"het schrijven van een roman is een heel andere expertise dan het schrijven van een artikel van een column."

Marlies is een ervaren schrijfster en geniet hier ook van, maar haar ervaring ligt vooral in de artikelen geschreven voor de columns en berichten van EO Visie. Voor het schrijven van een roman ontdekte ze dat er een verschillende aanpak nodig was.
Ze realiseerde dat bij een roman het van belang is om het verhaal te kunnen voelen, je moet het kunnen ruiken, zien en horen alsof je er zelf bent. Het boek gaat verder dan alleen het verhaal, het gaat over de persoon en haar gevoelens en de gedachten. Met dit in gedachten (en met een beetje hulp gaandeweg) is het haar gelukt om het mooie werk dat Papieren Paradijs is te maken wat het nu is.

Papieren Paradijs

Het boek verteld echter niet alleen het verhaal van Anna Pannekoek.
Het vertelt ook het verhaal van een reis naar een onbekend land.
Het verhaal van grote dromen en ambities.
Het verhaal van doorzetten bij onverwachte tegenslag.

Andere artikelen

Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees verder
Select Columns Layout
Insert Image
Add Icon