Geloof en Corona

Er zijn toenemende twijfels over het bezoeken van de kerk.

één op de vijf kerkgangers geeft aan dat hij/zij verwacht ten gevolge van corona minder vaak naar de kerk te gaan om kerkdiensten bij te wonen, enkelen geven aan dat ze mogelijk helemaal geen kerkdiensten meer zullen bijwonen. Dit is gebleken uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de EO en het Nederlands dagblad.

Wat is het dat achter deze gedachtegang zit?
Sommigen geven aan dat het naar de kerk gaan voor hun een gewoonte geworden was. Zij gingen naar de kerk niet omdat ze er zin in hadden of er naar uit keken. Maar omdat het iets was dat zij nu eenmaal al een lange tijd deden. Zij geven aan tijdens de lockdown veel gebruik te hebben gemaakt van online kerkdiensten en hier in de toekomst ook gebruik van te blijven maken. Hierbij geven ze ook aan dat ze meer waarde willen hangen aan de keren dat ze de kerk wel bezoeken, om de kerk niet als een 'gewoon' iets te gaan beschouwen.

Een andere reden achter de vermindering in het kerkbezoek is het onderwerp corona zelf.
Veel bezoekers komen naar de kerk om geloof, hoop, geruststelling en motivatie te vinden. Hiernaast komen ze in sommige gevallen om even te ontsnappen aan het dagelijks nieuws, op elke zender is corona dat wat centraal staat en hier willen ze van weg. Echter komen ze ook in de kerk corona tegen als het onderwerp dat centraal lijkt te staan en lijkt de verbinding met het geloof minder sterk.

Verliezen mensen hun geloof?
Nee, ondanks dat mensen aangeven dat zij minder kerkdiensten bij gaan wonen en in sommige gevallen hier in geheel mee stoppen, horen we uit de interviews ook dat mensen meer zijn gaan bidden en dat er meer tijd gewijd wordt aan stilte en meditatie. Velen geven aan dat hun geloof sterker is geworden alleen is de manier waarop zij dit zoeken veranderd. 

Op zoek naar manieren om zelf via meditatie uw geloof te vinden en onderhouden? 
Misschien is het boek 'Kleine gids voor christelijke meditatie' dan iets voor u.


Kleine gids voor christelijke meditatie