Maand van de Bijbel

Eind januari start de Maand van de Bijbel. Het doel is om de Bijbel zichtbaar te maken en te laten zien hoe de Bijbel leeft in de christelijke gemeente. De Bijbel bezielt en verbindt christenen in Nederland en wereldwijd. Daarbij komt dat steeds meer Nederlanders het ‘boek der boeken’ ook als cultuurwaarde zien. Kortom, de Bijbel is een uniek boek. De Bijbel hoort bij je leven, wie je ook bent.

Maar waarom eigenlijk, die Bijbel? En dan ook nog eens een Maand van de Bijbel? God kun je toch op zo veel manieren ervaren? Kan niet iedereen zelf God vinden op de manier die hem of haar het meest aanspreekt?

In hun boek De Bijbel voor iedereen beamen Age Romkes en Pieter Siebesma dat de Bijbel niet de enige bron voor de kennis van God is. Ze gaan te rade bij Paulus die schrijft dat we ‘met ons verstand uit Gods werken wel afleiden dat Hij eeuwige kracht en goddelijkheid moet bezitten.’ ‘Maar,’ gaan ze verder: ‘daar is hij niet heel positief over.’

Volgens de Bijbel concentreert Gods spreken en handelen zich in de tijd van het Oude Testament op het volk Israël. In de tijd van het Nieuwe Testament (en erna) spitst Gods plan zich toe op zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de uiteindelijke en meest persoonlijke openbaring van God (Johannes 10:30). En als je die voorstelling aanvaard, dan zijn we voor het persoonlijk leren kennen van God op de Bijbel aangewezen. Het leven van de Bijbel is voor een christen dus van levensbelang.

Maar, om misverstanden te voorkomen: christenen geloven niet in een boek, maar in een Persoon. En om die Persoon te leren kennen, zijn we aangewezen op een boek: de Bijbel. ‘De Bijbel is een van de belangrijkste plekken waar we kennis kunnen maken met God en Zijn verlangen naar relatie met ons, schrijft Karen Sawrey in de inleiding van De infographic Bijbel, een grensverleggend boek waarin zij in meer dan honderd krachtige infographics inzicht geeft in het Oude en Nieuwe Testament. Talloze bekende en onbekende teksten brengt zich op beeldende wijze tot leven. In één oogopslag ontdek je belangrijke highlights, verrassende links en soms ook grappige details. Omdat huidige generaties opgroeien in een sterk visuele wereld, brengen we in de Maand van Bijbel De infographic Bijbel onder de aandacht. Het is met recht de Bijbel voor nieuwe generaties. Zo zag je de Bijbel nog niet eerder!

Gerelateerde titels aan de Maand van de Bijbel:

maand van de bijbel de bijbel infographic maand van de bijbel bijbel voor iedereen