501468803

Leesclubvragen bij Koningin in de nacht, Mesu Andrews

  1. Kon je je met Sebna identificeren toen hij zijn levensloop vertelde in de proloog? Had je de hoop dat een underdog als hij zijn leven nog kon verbeteren, of wist je vanaf het begin dat hij door en door slecht was?
  2. In hoofdstuk 4 vroeg Sulle aan koning Hizkia waarom Jahweh zijn leven met vijftien jaar verlengd heeft. De nieuwsgierigheid van het kind is tekenend voor de rode draad in het boek: de vraag waarom het kwaad ook goede mensen treft. Hoe gingen de verschillende personages met deze vraag om? Wat zou jouw antwoord daarop zijn?
  3. Toen Sulle en Nasse nog erg jong waren, werden ze gevoed met verwrongen ideeën over seksualiteit die in hun huwelijk tot uiting kwamen. Als je onze cultuur bekijkt en de ideeën over seksualiteit, welke raad zou je dan aan jongeren mee willen geven?
  4. In hoofdstuk 34 vroeg Siba waarom God onrecht toestaat. Yaïra antwoordde dat ze geen waarom-vragen zou moeten stellen, maar wie-vragen, zoals: ‘Wie is soeverein boven de koninkrijken van de aarde?’ Is het verkeerd om God waarom-vragen te stellen? En als je Hem vragen stelt, hoe kun je dan Zijn antwoord horen?
  5. Hizzi troostte Siba op de ontspannen ochtend voor zijn dood met de woorden: ‘Hoe zwarter de duisternis, hoe feller Gods sprankeling.’ Jasub bemoedigde Kenaz na de moord op hun vrienden door te zeggen: ‘Wij leren de Waarheid in het daglicht zodat we kunnen wandelen in de duisternis.’ Welke praktische stappen kunnen we nemen tijdens de goede tijden van het leven om voor te kunnen bereiden op de slechte tijden?
  6. Vrijheid versus gebondenheid is een terugkerend thema. Welk personage liet de grootste overgang van gebondenheid naar vrijheid zien, volgens jou? Waarom?
  7. In hoofdstuk 56 kreeg Sulle haar vrijheid doordat de ketenen van angst van haar afvielen. Dat kwam door de vraag van Jahweh: ‘Wil je geketend blijven door je beperkte verstand?’ Op welke manier heb jij je verstand toegestaan om je geketend te houden? Hoe zou een ongeketend leven eruitzien voor jou?