Boeken over bidden

Het is de Week van het Gebed. In heel Nederland bidden christenen, individueel en met elkaar, voor de eenheid van de kerk, voor de samenleving en voor de wereld. In verband hiermee lichten we een aantal boeken over bidden uit.

Pete Greig, aanjager van de wereldwijde 24-7 Gebedsbeweging schrijft in zijn boek Hoe moet je bidden?: 'De Bijbel leert dat onze gebeden een onvoorstelbare kracht hebben. Daarom vraagt Jezus ons in het Onzevader niet alleen voor het dagelijks brood te bidden, maar ook om een ander regiem: de komst van Gods koninkrijk op aarde.'

bidden theo van den heuvel

Dat sluit aan bij wat Theo van den Heuvel schrijft in zijn boek Bidden over voorbede. Zelfs aan het kruis doet Jezus voorbede. Zelfs daar, onder een deken van dichte duisternis, denkt hij aan anderen, en klinkt zijn stem in gebed voor de mensen die hem verwierpen: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Bidden voor anderen is vaak bidden voor mensen van wie je houdt. God houdt echter net zo veel van de mensen met wie ik niet zo vertrouwd ben, maar met wie ik woon, werk en leef in m’n dorp of stad. Dat laat God op veel plekken in de Bijbel zien: Hij houdt van iedereen, ook van de mensen om ons heen. Dit schrijft Ron van der Spoel in zijn inspirerende boek Kort en krachtig over het gebed.

de dag met god

De dag met God, samengesteld door Mirjam van der Vegt, is een bundel met gebeden uit alle eeuwen. Gebeden van onder andere Augustinus, Teresa van Avila, Keltische monniken, Juliana van Norwich, Kierkegaard, Bonhoeffer, Rikko Voorberg, Jurjen ten Brinke en Mirjam van der Vegt worden afgewisseld met ademgebeden uit de Bijbel.

Meer actuele boeken over het gebed:

zeg het tegen god

Luigi Gioia laat zien hoe je kunt bidden zoals Jezus het zijn discipelen leerde. 

een wereld vol gebeden

Een prachtig boek vol kindergebeden uit alle windstreken, vertaald door Elly en Rikkert Zuiderveld!

Een bemoedigend gebedenboek dat perspectief biedt voor de toekomst.

nu wordt het licht

Een zeer gevarieerde bloemlezing, voor droeve en blijde tijden, voor dagen van pijn en momenten van aarzeling, voor momenten van dankbaarheid en momenten van afscheid nemen.

gebeden voor lichte en donkere dagen

In dit gebedenboek vind je bronnen van bemoediging voor je tocht door het leven. Met gebeden van Erik Borgman, Huub Oosterhuis, Stefan Paas, Rik Torfs, Elly Zuiderveld e.v.a.

opgeheven handen

Wat zegt de Bijbel over bidden? En hoe kunnen we ons gebedsleven verdiepen?

zeg het tegen god

Luigi Gioia laat zien hoe je kunt bidden zoals Jezus het zijn discipelen leerde.

Een praktische gids voor gebed, bedoeld voor zowel jonge als ervaren gelovigen en geschikt voor gebruik in kringen. Bidden kun je leren. Dit boek wil daarbij helpen.

bidden maakt licht

Een bijbels dagboek voor 100 dagen van Theo van den Heuvel over het gebed. 

Select Columns Layout
Insert Image