De beste boeken over Abraham Kuyper

Honderd jaar geleden stierf Abraham Kuyper. Daarmee kwam een einde aan het strijdbare leven van deze dominee, politicus, journalist, activist, theoloog en organisator. Zijn leven lang bracht hij felle polemieken en debatten teweeg. Terwijl zijn volgelingen hem op handen droegen, wekte zijn naam alleen al bij talloze anderen – uiteenlopend van liberalen en socialisten tot gematigde protestanten en rooms-katholieken – grote weerzin op. Kuyper – zijn persoon, optreden en denken – dwong iedereen om positie te kiezen: je was voor of tegen hem. Bij zijn overlijden in 1920 konden echter ook zijn grootste tegenstanders niet anders dan hun respect uitspreken voor de onverzettelijke calvinist, die mede vorm had gegeven aan de totstandkoming van het moderne Nederland.

Abraham Kuyper spreekt nog altijd veel mensen aan, in binnen- en buitenland. Dat blijkt wel uit het boek Mijn Kuyper van Agnes Amelink. In dit boek spreken tal van mensen zich uit over Kuyper. Zelfs wie zich aan hem irriteert moet bekennen dat deze markante politicus en religieus leider een man van formaat was. In dit Kuyperjaar verschijnen tal van boeken over hem die we op deze pagina plaatsen. Ook de boeken van hem plaatsen we hier.

mijn kuyper agnes amelink

voor €16,99

Dit boek wil op toegankelijke wijze laten zien hoe, 100 jaar na zijn dood, ook nu nog tal van mensen een verhaal met Kuyper hebben, zich door hem laten inspireren of zich aan hem ergeren.

Agnes Amelink interviewt mensen uit binnen- en buitenland over hun ervaringen met Kuyper: van Abrahams achterkleinzoon en beeldend kunstenaar Peter Kuyper, tot biograaf Jeroen Koch, van CDA-politica Ruth Peetoom tot de Afro-Amerikaanse ethicus Vincent Bacote, van VU-rector Vinod Subramaniam tot theologe Janneke Stegeman.

Fotograaf Werry Crone kreeg de opdracht om daarbij karakteristieke portretten te maken.

de zeven levens van abraham kuyper johan snel

voor €25,00

Een eeuw geleden overleed de bekendste Nederlander. Dat wil zeggen, naast koningin Wilhelmina de enige die de voorpagina van The New York Times haalde. Abraham Kuyper was een wonderkind met ‘tien hoofden en honderd armen’, in 1906 gekozen als populairste man naast de flinkste vrouw, de jonge koningin. Dit portret opent verrassende perspectieven op zeven van zijn kleurrijke levens. Voorop de avonturier: alpinist, wereldreiziger. Dan zijn beter bekende rollen: gevierd spreker, wetenschapper, activist, journalist en staatsman. 

om de oude wereldzee abraham kuyper 1

voor €24,95

In 1905 maakte Abraham Kuyper een reis door zestien landen rondom de Middellandse Zee. Een tocht van negen maanden en voor die tijd van ongekende proporties. Kuyper reisde door Oosters orthodoxe landen, het islamitische Midden Oosten en het Heilige Land. 

Het is bijzonder boeiend om ruim honderd jaar later dit verslag te lezen. In dit eerste deel schrijft Kuyper over: Het Aziatische Gevaar, Roemeni , Rusland, de Zigeuners, het Joodse Probleem, Constantinopel, Klein Azi , Syri en het Heilige Land.

om de oude wereldzee abraham kuyper 2

voor €24,95

In 1905 maakte Abraham Kuyper een reis door zestien landen rondom de Middellandse Zee. Een tocht van negen maanden en voor die tijd van ongekende proporties. Kuyper reisde door Oosters orthodoxe landen, het islamitische Midden Oosten en het Heilige Land.

Het is bijzonder boeiend om ruim honderd jaar later dit verslag te lezen. In dit tweede deel schrijft Kuyper over: Het Raadsel van de Islam, het land van de Faraos, Soedan, de Hellenen, Sicili , het Protectoraat van Tunis, de Algerijnse Kolonie, Marokko, Spanje en Portugal.

het volk achter de vu

voor €19,99

Historicus Fred van Lieburg belicht in ‘Het volk achter de VU’ de geschiedenis van het ontstaan van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1878 streefde De Vereniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag zonder overheidssubsidie naar een eigen universiteit. Binnen enkele jaren waren er 2500 donateurs, tien jaar later meer dan 8500. Samen financierden zij de Vrije Universiteit in Amsterdam. In deze studie wordt deze gulle achterban nauwkeurig in kaart gebracht. Dat resulteert in een bijstelling van het beeld van de ‘kleine luyden’ achter Abraham Kuyper en de zijnen, maar geeft ook nieuw inzicht in het protestantse volksdeel in het overgangsproces van Réveil naar neocalvinisme.

het land van belofte george harinck

voor €24,99

In ‘Het land van belofte’ beschrijft historicus George Harinck de opmerkelijke connectie tussen gereformeerde emigranten, Amerika en Nederland. Vanaf haar stichting in 1880 was de Vrije Universiteit met haar calvinistische wortels internationaal georiënteerd. De band met Amerika, land van belofte, werd gelegd via de vele gereformeerde emigranten. Nederland raakte er in de mode en niet-Nederlandse Amerikanen waren geboeid door Kuyper en Bavinck. George Harinck beschrijft de contacten met Amerika tijdens die eerste jaren van de Vrije Universiteit en laat zien dat de aandacht vanuit de VS onderdeel was van een bredere culturele belangstelling.
Maar Cas Wulffers gaat op zoek naar de mens achter de crimineel en stuit zo op opmerkelijke nieuwe inzichten. Want heeft de schoonmaker, die de dode als eerste heeft ontdekt, wel zulke schone handen?

biografie abraham kuyper koch

voor €44,90

Dit boek is de eerste omvattende biografie van Abraham Kuyper sinds 1938. Het accent ligt op Kuypers politieke werkzaamheden en intellectuele scheppingen. Jeroen Koch beschrijft en analyseert hoe 'Abraham de Geweldige', zoals de tekenaar Albert Hahn hem noemde, geprobeerd heeft het 'geloof der vaderen' voor de toekomst veilig te stellen. Maar over Kuypers werkwijze en over het resultaat van zijn inspanningen liepen de meningen uiteen.


aan het roer staat het hart george harinck beste boeken over abraham kuyper

voor €11,99 (e-book)

Het is 1905. Minister-president Abraham Kuyper heeft de verkiezingen verloren. De gereformeerde voorman en journalist besluit een reis te maken van - zeker voor die tijd - ongekende proporties. In negen maanden tijd reist hij door zestien landen rondom de Middellandse Zee.

In dit boek reist historicus George Harinck de oud-minister-president en journalist achterna, slaapt in dezelfde hotels en bezoekt de plekken die Kuyper ook zag. Hij doet verslag van zijn reis, behandelt Kuypers analyses en spreekt onderweg met journalisten, geestelijken en academici die bekend zijn met de huidige mix van religie en politiek tussen Odessa en Khartoem, en van Jeruzalem tot Tanger.

Het overzicht van de beste boeken over Abraham Kuyper wordt regelmatig aangevuld. In het Kuyperjaar zullen nog tal van andere uitgaven verschijnen over deze markante politicus en religieus leider.