Digitale bijbelstudies – Jezus zegt: ‘Ik ben’

Zeven bijbelstudies over het evangelie van Johannes

Door Hylke Britstra en Age Romkes

Steeds vaker wordt de beamer of het beeldscherm ingeschakeld bij het doen van bijbelstudie. Ook zijn mensen minder geneigd een bijbelstudieboek te lezen ter voorbereiding op een kring. Deze bijbelstudieserie voorziet in de behoefte aan bijbelstudie die zonder voorbereiding via een beeldscherm gevolgd kan worden. Uitstekend geschikt voor gebruik in een groep, maar ook online via videovergaderen.

Deze serie van zeven bijbelstudies gaat over de ‘Ik ben’ – uitspraken van Jezus, opgetekend door Johannes.

  • Johannes 6: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’
  • Johannes 8: ‘Ik ben het licht voor de wereld’
  • Johannes 10: ‘Ik ben de deur’ & ‘Ik ben de goede herder’
  • Johannes 11: ‘Ik ben de opstanding en het leven’
  • Johannes 14: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
  • Johannes 15: ‘Ik ben de ware wijnstok’
  • Johannesevangelie: ‘Ik ben (het)’

Iedere bijbelstudie bestaat uit ca. 12 dia’s die de groep met behulp van ingesproken tekst door het bijbelgedeelte heen lijden. Uitgangspunt is steeds een bijbelgedeelte dat besproken wordt.

Ieder bijbelstudie heeft dezelfde opbouw:

1. Opening met opzet avond
2. Vragen/activeren deelnemers
3. Korte inleiding
4. Twee of drie maal een bijbelgedeelte, voorgelezen, met gespreksvragen
5. Extra toelichting
6. Afsluiting met suggestie voor te zingen liederen

De zeven bijbelstudies zijn voldoende om een bijbelstudieseizoen te vullen.

Groepsgrootte voor gebruik is onbeperkt

Het is niet toegestaan de bestanden te kopiëren of door te geven.

Totaal € -