Het Raadsel van God

Alister McGrath spreekt over zijn boek

Recensies

"McGrath begint de wetenschapsfilosofie serieus te nemen en daarmee de historische en contextuele bepaaldheid van natuurwetenschappelijke theorievorming in te zien. De wereld is te complex om tot één zienswijze te reduceren. Met deze nieuwe houding begint hij ook de aantrekkelijkheid van het christelijk geloof te zien. Hij stort zich op een studie theologie en betreedt daarmee een voor hem nieuw vakgebied dat hij niet meer los zou laten tot op de dag van vandaag." Trouw 

Lees de volledige recensie in Trouw

"En zo glipt God weer in het leven van de veelbelovende McGrath, die niet langer gelooft ‘in de vanzelfsprekendheid die de wetenschap had om aan te tonen wat juist was: al het andere was slechts opinie of misleiding.’" NRC

Lees de volledige recensie in NRC

Het Raadsel van GodIn zijn memoir ‘Het raadsel van God’ kijkt Alister McGrath terug op zijn veelbewogen leven. Van stellige atheïst werd hij overtuigd christen, maar daarmee waren alle natuurwetenschappelijke vragen niet opgelost, integendeel. McGrath laat zien dat het niet irrationeel is wanneer je de mogelijkheid openhoudt dat er een God is of in ieder geval iets dat alles overstijgt. Maar er blijven ook blinde vlekken en zelfs twijfels. Het boek bevat veel persoonlijke anekdotes, maar ook boeiende theologische en filosofische inzichten over de wereld en het heelal.

Insert Image