Kort en krachtig over de eindtijd – recensies en soortgelijke boeken