Gender en Kerk

In veel kerken en andere christelijke gemeenschappen leven er vragen over gender en seksualiteit. De praktijk is weerbarstig en er is veel verlegenheid. Ook is er vaak weinig ruimte om dieper op het onderwerp in te gaan en zijn gesprekken vaak eenzijdig. Onderstaande boeken en artikelen proberen antwoorden te presenteren en de probleemstelling aan te scherpen.

Bij KokBoekencentrum verschenen boeken over gender en kerk

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt is een handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk, onder redactie van Carl Buijs, Wielie Elhorst, Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager.

In dit boek worden gelovige transgenders en werkers in de kerk meegenomen op een ontdekkingstocht langs vragen over gender en seksualiteit in de kerk. Laat je verrassen door de ruimte die God transgenders biedt! In het boek komen gelovige transgenders zelf regelmatig aan het woord en delen ze hun ervaringen. De toelichting op termen en begrippen, de Bijbelstudies en het materiaal voor kringwerk maken dit boek extra praktisch.

Vuur dat nooit dooft - Gender, seksualiteit & theoligie

Vuur dat nooit dooft

Vuur dat nooit dooft van René Erwich en Almatine Leene is een onmisbaar theologisch boek over gender en seksualiteit in de kerk.

Dit boek geeft de achtergrondinformatie die voor een goed gesprek nodig is. De auteurs geven een theologisch raamwerk waarmee met een bredere bril naar de vragen rond gender en seksualiteit gekeken kan worden.

Verbonden voor het leven - een theologisch-ethisch voorstel rond homoseksualiteit en seksuele diversiteit

Verbonden voor het leven

Verbonden voor het leven van Ad de Bruijne is een vernieuwend standaardwerk over de vragen rond homoseksualiteit en seksuele diversiteit. 

Een verfrissende blik op homoseksualiteit en seksuele diversiteit.

De band van de liefde - standaardwerk op het gebied van huwelijk en seksualiteit

De band van de liefde

Willem Jacobus kardinaal Eijk schreef met De band van de liefde een standaardwerk over de huwelijksmoraal en de seksuele ethiek in de Rooms-Katholieke Kerk.

Het standaardwerk over de ethiek van de Rooms-Katholieke Kerk op het gebied van huwelijk en seksualiteit.

Oké ik ben dus homo - een waardevol boek voor jonge christenen die homo zijn

Oké ik ben dus homo

Een waardevol boek voor jonge christenen die homo zijn.

Gender en kerk in de media

Volgens dr. Almatine Leene is God niet gebonden aan gender.

Dr. Almatine Leene met presentator David Boogerd in gesprek over ‘het huiveringwekkende van de Heilige Geest’. – cvandaag.nl

God is niet gebonden aan gender - artikel cvandaag.nl

Seks en gender in Wereldraad van Kerken

Wielie Elhorst (1969), LHBTI-predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam, bezocht van 5 tot 8 september 2022 de Wereldraad van Kerken, in het spoor van 35 ‘Rainbow Pilgrims of Faith’. Hij doet verslag van het regenbooggehalte van de Wereldraad, de grootste alliantie van kerken ter wereld.

Gender en kerk in Wereldraad van Kerken

Over gendergelijkheid in de kerk

De Werkgroep eredienst en kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) biedt ‘liturgische bouwstenen’ aan voor een kerkdienst waarin transgender personen hun nieuwe naam presenteren en een zegen ontvangen. Deze teksten zijn een aanvulling op het Dienstboek van de PKN. 

Over gendergelijkheid in de kerk

Lees meer over gender en kerk

Theologie.nl – Gender, waar hebben we het over?
Ouderlingenblad – Themanummer Vrome Vrouwen