Inkijkexemplaar Lente in de kerk

Wat ik gedaan heb is geen wetenschappelijk onderzoek. Dit boek is dan ook geen doorwrocht rapport. Het is wat er in de ondertitel staat: een impressie, de weergave van een persoonlijke zoektocht naar lente in de kerk. Omdat het inderdaad een persoonlijk verhaal is, vertel ik in hoofdstuk 1 wat meer over mijn achtergrond. Daarmee wil ik duidelijk maken waarom ik de lente zo bijzonder vind: het is nog niet zo lang geleden dat het allemaal heel anders was. Inmiddels ben ik dertig jaar aan het werk in allerlei vormen van kerkelijk werk. Juist omdat ik me goed herinner hoe de situatie eerder was, ben ik des te meer verwonderd over wat ik nu om mij heen zie gebeuren

Download het inkijkexemplaar.

 

Het boek:

Met Lente in de kerk schreef René van Loon een bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.

 

>>> Bestel het boek hier

Vier de lente op 21 maart: