Kerkgeschiedenis

De kerk bestaat al duizenden jaren. In boeken over kerkgeschiedenis vind je het verhaal van hoe vroege christelijke gemeenten, maar ook de latere kerken zichzelf hebben geprofileerd. Onderstaand een aantal kenmerkende kerkgeschiedenisboeken voor iedereen die geïnteresseerd is in de kerkhistorie. 

Boeken over Kerkgeschiedenis


kerkgeschiedenis van eusebius van caesarea omslag

Dit is het eerste kerkgeschiedenis boek uit onze geschiedenis, dit beroemde boek vertelt over de eerste drie eeuwen van de christelijke gemeenten

kerkgeschiedenis voor iedereen omslag

Kerkgeschiedenis lijkt misschien saai, maar het tegendeel is waar. Als je de geschiedenis van de kerk kent, begrijp je je eigen leven beter. Waar komen we vandaan? 

schurken en heiligen omslag

 Dickson gaat in op de donkere kanten van het christendom: van de kruistochten en de inquisitie tot het racisme en misbruik in de huidige kerk. Maar hij belicht ook de goede momenten van de kerk: van de opkomst van liefdadigheid tot de uitvinding van ziekenhuizen. 

godenschemering omslag

‘Godenschemering’ van Daniël de Waele is een theologische cultuurgeschiedenis die de evolutie van het geloof in God uitdiept in de loop der tijd.

Artikelen over Kerkgeschiedenis


tros met rijpende druiven

Niet lang na de kruisiging van de joodse prediker en genezer Jezus van Nazaret ontstond er een nieuwe religieuze beweging die vele aanhangers zou krijgen: het christendom. Deze volgelingen geloofden dat Jezus een Messias was die de mensheid zou verlossen van zijn zonden.

rij met oude boeken

De term oudvaders, ook wel ‘oude schrijvers’ genoemd, is een specifiek begrip uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Wat zijn oudvaders precies?

portret van groen van prinsterer

Vandaag precies 146 jaar geleden overleed in Den Haag de antirevolutionaire politicus Groen van Prinsterer, na een lange periode van ziekte. Bij zijn begrafenis maakten verschillende sprekers de balans van zijn leven op. Hieruit bleek hoe Groen een brede groep gereformeerden had geïnspireerd. Zijn politieke nalatenschap zou na zijn dood tot wasdom komen.

Kijken over Kerkgeschiedenis