Zorgen van een mantelzorger

Dit persoonlijke boek gaat over een dozijn dilemma’s waar ik als mantelzorger tegenaan liep in de zorg voor mijn ouders: mijn moeder met dementie en mijn vader met hersenschade na een ernstig herseninfarct. Met mijn expertise op het gebied van langdurige zorg en dementie, als psycholoog, hoogleraar, beleidsmaker en diplomaat, werd ik zo op een nog heel andere manier geconfronteerd met mantelzorg en ziekte.

Deze dilemma’s hebben aan mij gevreten, zeeën van tijd gekost en mij ongelukkig gemaakt. Simpele antwoorden of kant-en-klare oplossingen ontbraken. In deze bundel geef ik een beschouwing per dilemma, gekoppeld aan actuele thema’s in de ouderenzorg die van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit van zorg. Waarom is er sprake van een dilemma? Wat zeggen mijn eigen wetenschappelijke bevindingen en die van anderen? Wat zijn belangrijke punten in het omgaan met het dilemma?

Natuurlijk zijn de twaalf dilemma’s in deze bundel maar een kleine selectie van de dilemma’s die je als mantelzorger tegen kunt komen. Het is mijn selectie. Mijn broer en zus zouden wellicht een andere selectie hebben gemaakt. Mogelijk hebben zij mijn dubbele pet als mantelzorger en professional als dilemma ervaren, en heb ik daar onvoldoende oog voor gehad.


Deze bundel is niet bedoeld als aanklacht. De zorg in Nederland is vergeleken met de rest van de wereld in de regel goed. Wel hoop ik mijn steentje bij te dragen aan het nog beter maken van de zorg in ons land, zowel de mantelzorg als de professionele zorg.